vraag & antwoord

Hoe onderteken ik namens iemand anders?

Taal en communiceren

Ondertekenen namens je manager, directeur of leidinggevende: zo doe je dat. Over afkortingen, in het Nederlands en Engels.

Je kunt de naam van je manager onderaan de brief vermelden, maar onder de afsluiting zet je dan:

b.a. (bij afwezigheid)
i.o. (in opdracht)
p.o. (per order)
p.p. (per procuratie; alleen als daarvoor schriftelijk volmacht voor verleend is. In het verleden was een zogenoemde procuratiehouder namelijk bij afwezigheid van de directie volledig handelingsbevoegd.)
o.l. (op last – maar dit wordt niet vaak meer gebruikt)

Vervolgens zet je je eigen handtekening. Het wordt dan:

Met vriendelijke groet,

b/a [jouw handtekening]

[Naam manager en functie]

Engels

Je kunt in Engelse brieven het Latijnse p.p. (‘per procurationem’ = namens) voor de naam schrijven. In de Engelse correspondentie wordt ook gebruikt: ‘for’ en ‘on behalf of’. Het wordt dan:

Yours faithfully,

[jouw handtekening]

p.p. (of: ‘on behalf of’, of ‘for’) John Smit [naam van degene voor wie je tekent]

[jouw handtekening]
[jouw naam]

 

Meer lezen?

De lay-out van een brief
Tekstopbouw
Beginzin
Zakelijk briefpapier maken (of nabestellen)

Boek: Europees corresponderen

Verdieping

Training: professioneel schriftelijk communiceren

Meer tips

Meer taal- en schrijftips vind je in de e-paper Schrijven met lef, die je gratis kunt aanvragen (pdf).

Reageer op dit artikel