vraag & antwoord

Grieppandemie; wanneer is daar sprake van?

Taal en communiceren

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 11 juni 2009 fase 6 afgegeven voor de Nieuwe Influenza A (H1N1). Dit betekent dat er officieel wereldwijd sprake is van een grieppandemie, met verspreiding op meerdere continenten. Wat is een pandemie? Bij een grieppandemie krijgen veel mensen over de hele wereld dezelfde griep. Een grieppandemie verspreidt zich binnen enkele […]

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 11 juni 2009 fase 6 afgegeven voor de Nieuwe Influenza A (H1N1). Dit betekent dat er officieel wereldwijd sprake is van een grieppandemie, met verspreiding op meerdere continenten.

Wat is een pandemie?

Bij een grieppandemie krijgen veel mensen over de hele wereld dezelfde griep. Een grieppandemie verspreidt zich binnen enkele maanden en maakt veel mensen ernstig ziek. Mensen kunnen aan de griep overlijden. Men schat dat 1 op de 3 mensen ter wereld ziek zal worden bij de uitbraak van een grieppandemie. Het is vooraf niet te voorspellen hoeveel mensen ernstig ziek worden of overlijden. Een grieppandemie komt eens in de 10 tot 50 jaar voor.

Hoe ontstaat een pandemie?

Een grieppandemie ontstaat door een nieuw griepvirus. Niemand is nog met dit nieuwe virus in aanraking gekomen. Daarom heeft nog niemand weerstand tegen het virus. Omdat het virus onbekend is, is er ook nog geen vaccin om mensen te beschermen. Zonder weerstand of vaccin maakt het nieuwe virus veel mensen ziek.

Wat betekenen de pandemische fasen?

Deze pandemische indeling is gebaseerd op de fasering van de WHO en kent 6 stappen. De WHO bepaalt in welke fase een griepuitbraak zich bevindt. Zij doet dit aan de hand van internationale bewaking van ziektegevallen, verspreiding van de ziekte en in overleg met virologen vanuit de gehele wereld.

Fase 1 en 2
Er zijn geen of alleen maar virussen bij dieren aangetroffen.

Fase 3
Er zijn beperkte aantallen infecties bij mensen met een nieuw type griepvirus maar geen duidelijke mens-op-mensoverdracht.

Fase 4
Er zijn in een gebied of land mensen tegelijk ziek door een nieuw virus waarbij ook (beperkte) mens-op-mensoverdracht plaatsvindt.

Fase 5
Er zijn zieken in meerdere landen.

Fase 6
Er is officieel wereldwijd sprake van een grieppandemie, met verspreiding op meerdere continenten.

Bronnen
www.who.int
www.rivm.nl
www.minvws.nl

Reageer op dit artikel