vraag & antwoord

Wat is benchmarking / best practice?

Taal en communiceren

Benchmark(ing) maakt het mogelijk prestaties van diverse soortgelijke organisaties te vergelijken. Via benchmark-profielen wordt door deelnemende organisaties informatie aangeleverd. Deze informatie wordt verwerkt en de geconstateerde verschillen tussen de gemeten prestaties worden geanalyseerd. Regelmatig komt er, op onderdelen, een ‘best-practice’ of ‘good-practice’ uit: organisatie(processen) die uitzonderlijk goed scoren. De deelnemende organisaties kunnen vervolgens kennis of […]

Benchmark(ing) maakt het mogelijk prestaties van diverse soortgelijke organisaties te vergelijken. Via benchmark-profielen wordt door deelnemende organisaties informatie aangeleverd. Deze informatie wordt verwerkt en de geconstateerde verschillen tussen de gemeten prestaties worden geanalyseerd. Regelmatig komt er, op onderdelen, een ‘best-practice’ of ‘good-practice’ uit: organisatie(processen) die uitzonderlijk goed scoren. De deelnemende organisaties kunnen vervolgens kennis of informatie uitwisselen.

Doel: optimaliseren van de prestaties van de eigen organisatie aan de hand van opgedane informatie en inzichten.

Reageer op dit artikel