nieuws

Chagrijnig? Komt door je manager

Coördineren

Managers maken het verschil tussen een goede en een slechte werkdag van hun medewerkers. Kritiek op kleinigheden en gebrek aan erkenning door managers, hebben een sterk negatieve invloed op prestaties van werknemers.

Managers maken het verschil tussen een goede en een slechte werkdag van hun medewerkers. Kritiek op kleinigheden en gebrek aan erkenning door managers, hebben een sterk negatieve invloed op prestaties van werknemers. Dit blijikt uit Amerikaans onderzoek op basis van 12.000 dagboekbijdragen van 238 professionals gedurende drie jaar.

Volgens de onderzoekers Amabile en Kramer, maken de dagboeken duidelijk dat percepties, emoties en motivatie op het werk, de drie elementen waaruit het innerlijk werkleven bestaat, een enorme invloed hebben op de prestaties van de medewerker. Hoe groter de passie voor het werk, hoe positiever de emoties. Hoe positiever de percepties, des te beter de prestaties.

Verreweg de meest positieve invloed op de werkprestatie hebben periodes waarin mensen weten dat ze goed gewerkt hebben en dat hun managers dat op een goede manier honoreren. Met deze kennis, zo betogen Amabile en Kramer, kunnen managers de prestaties van medewerkers verbeteren.

Bron: HRPraktijk.nl

Reageer op dit artikel