nieuws

Grootste ergernis op de werkvloer? Slijmen bij de baas!

Coördineren

Bijna de helft van werkend Nederland vindt geslijm van collega’s bij de baas de grootste ergernis op de werkvloer, maar ook roddelen blijft voor veel irritatie zorgen. Aan de andere kant maakt een baas die ‘strijkt met de eer van de afdeling’ zichzelf niet populair bij zijn medewerkers.

Bijna de helft van werkend Nederland vindt geslijm van collega’s bij de baas de grootste ergernis op de werkvloer, maar ook roddelen blijft voor veel irritatie zorgen. Aan de andere kant maakt een baas die ‘strijkt met de eer van de afdeling’ zichzelf niet populair bij zijn medewerkers. Dit blijkt uit onderzoek van JobTrack.nl naar de sfeer op de werkvloer en naar de omgang met collega’s.

Naast ergernissen van collega’s is ook gevraagd naar ergernissen ten opzichte van de baas. Meer dan de helft van de 525 respondenten geeft aan zich te ergeren aan de baas als hij geen waardering toont voor een gedane klus. Ook een baas die strijkt met de eer van de afdeling maakt zichzelf niet populair. Mannen en vrouwen denken hier nagenoeg hetzelfde over.

Van de ondervraagden geeft 64 procent aan leuke collega’s belangrijk te vinden, maar ze alleen tijdens werktijd te spreken. 16 procent vindt zijn/haar collega’s echter zo leuk, dat ze elkaar ook na werktijd veel zien.

Bron: managementnieuws.nl

Reageer op dit artikel