nieuws

Homo’s op de werkvloer

Coördineren

Kleine bedrijven, maar ook de overheid, zorgen niet goed voor hun homoseksuele werknemers. Hoog tijd voor meer aandacht voor de positie van homo’s op de werkvloer, staat in de beleidsvisie van belangenorganisatie COC.

Kleine bedrijven, maar ook de overheid, zorgen niet goed voor hun homoseksuele werknemers. Hoog tijd voor meer aandacht voor de positie van homo’s op de werkvloer, staat in de beleidsvisie van belangenorganisatie COC.

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2006 van TNO, blijkt dat 10 procent van de werknemers wel eens gediscrimineerd wordt op grond van zijn/haar seksuele geaardheid. Als ongunstige sectoren staken vooral het openbaar bestuur (13,8 procent), vervoer- en communicatie (13,2 procent) en de horeca (12,7 procent) er bovenuit. Opmerkelijk is dat het management dat niet als beleidsprobleem ziet, maar als probleem van het individu zelf. Ook blijken collega’s niet altijd solidair.

Roze netwerken
Grote bedrijven doen het nodige aan diversiteitsbeleid. Daar bestaan vaak ‘roze netwerken’ die door het bedrijf worden ondersteund. Een goed initiatief, vind het COC, en een teken dat deze bedrijven serieus werk maken van het bevorderen van gelijke rechten voor werknemers.

Diversiteitsbeleid
Bij het MKB, maar ook bij de overheid, bestaan dergelijke netwerken niet. Het COC verwacht van de overheid dat die wel het goede voorbeeld geeft. Het MKB zou baat kunnen hebben bij positieve ervaringen van grotere bedrijven, door bijvoorbeeld positieve werkwijzen over te nemen. Dat heeft ook meer effect dan diversiteitsbeleid alléén. Dat blijft te vaak op bestuursniveau en bij het hogere management steken, terwijl iedereen met positieve voorbeelden praktisch  aan de slag kan.

Bron: Personeelsnet


Reageer op dit artikel