nieuws

Ontdek de oorzaak van slechte motivatie

Coördineren

Een van je medewerkers op het secretariaat gedraagt zich ongemotiveerd: ongeïnteresseerd, klagerig en onwillig. Hoe achterhaal je de oorzaak van haar slechte motivatie?

Een van je medewerkers op het secretariaat gedraagt zich ongemotiveerd: ongeïnteresseerd, klagerig en onwillig. Hoe achterhaal je de oorzaak van haar slechte motivatie?

Er zijn oorzaken mogelijk op verschillende gebieden. Praat erover en probeer een oplossing te vinden waar beide partijen profijt van hebben.

Persoonlijke problemen
Werk en privé-leven zijn niet altijd goed te scheiden. Relatieproblemen, verhuizing of geboorte van een kind vreten energie. Die energie kan daarna niet meer aan het werk besteed worden.

De inhoud van het werk
Mensen beginnen vaak met veel enthousiasme aan een baan, maar op een gegeven moment daagt de functie niet meer uit. Door te veel routine of juist te weinig routine daalt de motivatie.

De sfeer op het werk
Het contact met de collega’s, de stijl van leidinggeven en de werkdruk kunnen het werk verpesten, ook al is de functie nog zo interessant.

De organisatie
Onduidelijke rolverdeling, te weinig invloed, inefficiënte werkmethoden, te weinig waardering of te weinig mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling kunnen een negatieve invloed hebben op het plezier in het werk en daarmee op de motivatie.

Reageer op dit artikel