nieuws

Promotie maken door kantoorpolitiek

Coördineren

Doe jij ook aan kantoorpolitiek? Kantoorpolitiek is de kunst van het beïnvloeden en manipuleren van de gang van zaken in een organisatie, via informele lijnen van macht en invloed, gericht op bepaalde doelen.

Doe jij ook aan kantoorpolitiek? Kantoorpolitiek is de kunst van het beïnvloeden en manipuleren van de gang van zaken in een organisatie, via informele lijnen van macht en invloed, gericht op bepaalde doelen.

Constructief

Het is negatief als het is gericht op eigenbelang. Kantoorpolitiek is constructief als het is gericht op gezamenlijke doelen. Er is een schemerzone van handelwijzen waarbij de eigen belangen worden gediend op een manier die verenigbaar is met de gezamenlijke doelen.

Kantoorpolitiek is een natuurlijk verschijnsel. Wij lijken een aangeboren neiging te hebben om wat er in onze omgeving gebeurt te begrijpen en te beïnvloeden. In een ideale organisatie is kantoorpolitiek niet nodig. In de praktijk kom je het in vrijwel elke organisatie in meer of mindere mate tegen. Iemand die zich niet bedient van kantoorpolitiek heeft weinig invloed en is waarschijnlijk passief, ongeïnteresseerd of zelfs cynisch.

Waar gaat kantoorpolitiek over?

In de kern van de zaak gaat het meestal over:

 • De verdeling van schaarse budgetten
 • Opvallen en promotie maken
 • Invloed op de besluitvorming
 • Vertrouwelijke informatie verkrijgen via informele kanalen
 • Uiteenlopende deelbelangen van verschillende organisatieonderdelen en individuele medewerkers

Voorbeelden van politiek gedrag

 • De schuld voor een fout op iemand anders afschuiven.
 • Gemaakte fouten onder het tapijt schuiven.
 • Zorgen dat jij zelf de leukste klussen krijgt.
 • Zorgen dat je niet aan de ontslagcriteria voldoet, of goede relaties hebt met de juiste mensen, ten tijde van ontslagrondes.
 • Je zichtbaar uitsloven voor je baas.
 • De leiding naar de mond praten.
 • Een relatienetwerk opbouwen, buiten de formele lijnen om.
 • De aandacht op je vestigen.
 • Succesjes uitvergroten.
 • Bewust bepaalde informatie verspreiden.
 • Lobbyen achter de schermen, om langs informele weg draagvlak op te bouwen voor een beslissing.
 • De ideeën van je tegenstander bekritiseren, in het openbaar, of juist heel gericht bij bepaalde invloedrijke mensen.
 • Jouw idee overdragen aan invloedrijke mensen, zodat het als hun idee gezien wordt en door hun wordt uitgedragen (je krijgt dan niet de eer, maar wel het resultaat).
 • Een project zo ombuigen dat er voor jou interessanter werk ontstaat, bijvoorbeeld iets dat goed staat op je CV.
 • Interne competitie. Een strijd tussen business units, afdelingen of managers.

Reageer op dit artikel