nieuws

Stille rebellie

Coördineren

Werknemers die de dag doorbrengen onder toezicht van een onbeleefde, agressieve of autoritaire leidinggevende, rebelleren vaak in stilte. Dat gaat zo:

Werknemers die de dag doorbrengen onder toezicht van een onbeleefde, agressieve of autoritaire leidinggevende, rebelleren vaak in stilte. Dat gaat zo:

– 30 procent werkt traag of maakt opzettelijk fouten, vergeleken met 6 procent van werknemers met een ‘correcte’ baas.
– 27 procent zegt geheimen te hebben voor z’n leidinggevende en zaken te verbergen. Bij een correcte baas is dat amper 4 procent.
– 33 procent zegt zich nooit volledig te geven tegen 9 procent in de andere categorie.
– 29 procent meldt zich onterecht ziek, in de andere categorie is dat 4 procent.
25 procent neemt meer en langere pauzes tegen 7 procent in de andere categorie.

Werknemers die geen agressieve of onbeleefde leidinggevende hebben zijn bovendien veel proactiever bij het oplossen van problemen en komen zelf met ideeën om het bedrijf vooruit te helpen. Dit alles blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Florida State onder meer dan 180 werknemers uit een breed scala aan beroepen.

Uit eerder onderzoek van Wayne Hochwarter en Samantha Egelhardt onder 700 respondenten in verschillende beroepen
bleek dat wangedrag van managers zich vaak uit in het belachelijk maken van werknemers in aanwezigheid van collega’s, het onbeantwoord laten van e-mails. Bovendien bleek dat:

– 31 procent door hun baas werd genegeerd.
– 37 procent geen erkenning kreeg voor hun werk.
– 39 procent van de ‘bazen’ beloftes niet nakwam.
– 27 procent ervoer dat de baas negatief over hen sprak tegen collega’s en andere managers.
– 24 procent inbreuken op hun privacy ervoer.
– 23 procent zeker wist dat hun directe baas vergissingen aan anderen toeschreef om zelf vrijuit te gaan.

Geen wonder dat je rebels wordt!

Reageer op dit artikel