nieuws

Veilig gedrag-management

Coördineren

Jaarlijks vinden er in Nederland ongeveer 150.000 bedrijfsongevallen plaats. Dat is een behoorlijk aantal. Door te werken met veilig gedrag-management kan dit aantal teruggedrongen worden.

Jaarlijks vinden er in Nederland ongeveer 150.000 bedrijfsongevallen plaats. Dat is een behoorlijk aantal. Door te werken met veilig gedrag-management kan dit aantal teruggedrongen worden.

Snijwonden, kneuzingen of botbreuken; niet iedereen loopt het op tijdens de wintersport. Ook  op de werkvloer gebeuren er dagelijks ongelukken. Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks maar liefst 150.000 mensen slachtoffer worden van een bedrijfsongeval. De meeste ongelukken vinden plaats op plekken waar een technisch beroep wordt uitgeoefend.

Bewust
In de Verenigde Staten probeert men het aantal ongevallen terug te dringen met behulp van veilig-gedrag-management. Hiermee worden werknemers zich bewuster van de risico’s op hun werkplek. Wat houdt die speciale vorm van management precies in? Ten eerste worden er speciale veiligheidsnormen vastgesteld. Werkzaamheden en gedrag op de werkvloer worden geobserveerd waarna het personeel wordt geconfronteerd met de uitkomsten van deze observatie.

Gebruikelijk
In de VS is veilig-gedrag-management gebruikelijker dan in Europa. Vooral in de industrie wordt hier veel met dergelijke managementsystemen gewerkt. Het bekendste model is het Safety Training Observation Program (STOP). Ook voor Nederland zijn de voordelen van dit systeem groot. Door regelmatige positieve of negatieve feedback van management en stafmedewerkers groeit het veiligheidsbewustzijn. Het is belangrijk om met een gedetailleerd plan van aanpak te komen om de veiligheidsnormen op te stellen en te evalueren. De veiligheidsmanager functioneert als intermediair. Hij moet werknemers stimuleren!

Reageer op dit artikel