vraag & antwoord

Teamleider? Zo krijg je ideeën uit een werksessie

Coördineren

Ben jij teamleider? Heb je goede ideeën en merk je dat anderen vooral in de ‘ja, maar-stand’ gaan als jij die ideeën oppert? Organiseer dan een werksessie, zodat je teamleden met goede ideeën komen. Dan is de kans vele malen groter dat iedereen ook daadwerkelijk gaat doen wat afgesproken is.

Teamleider? Zo krijg je ideeën uit een werksessie

Zorg er vooral ook voor dat de introverte collega’s hun ideeën laten horen. Daar zitten vaak juweeltjes bij. Gebruik geeltjes en werk in kleine groepjes aan oplossingen.

Gerda Bos, trainer van Teamleider secretariaat én TOP teamleider secretariaat geeft je tips voor een werksessie met gemotiveerde collega’s. Kijk voor meer tips ook eens op onze speciale page Senior, voor allerlei content over een senior positie.

Werksessie: tips

  • Regel een ruimte met een flip-over, geeltjes en een goede verzorging voor de inwendige mens.
  • Benoem een probleem dat je wilt oplossen.
  • Of vraag je team voor welke vraagstukken of problemen jullie staan als team. Laat ieder op een geeltje 3 vraagstukken of problemen benoemen.
  • Plak alle geeltjes op een flap en ga na welk vraagstuk of probleem het meest wordt genoemd. Met dit vraagstuk ga je als eerste aan de slag.
  • Belangrijke vraag bij een probleem is: welke invloed hebben jullie om dit probleem op te lossen? Als je geen invloed hebt, is het geen vraagstuk waar jullie mee aan de slag moeten. Misschien kun jij het probleem bespreekbaar maken bij je leidinggevende.
  • Bedenk in groepjes van twee of drie praktische oplossingen voor het probleem en schrijf deze op flaps.
  • Als iedereen klaar is, presenteert ieder groepje de oplossingen.
  • Na afloop kies je met elkaar één of twee oplossingen die je gaat testen.
  • Noteer meteen in de agenda wanneer je evalueert of de oplossingen (goed) werken.
  • Stel de oplossingen bij op basis van de ervaringen in de praktijk van alledag.

Succes en veel plezier met elkaar!

Verdieping

Menselijk managen [vakbase]
Teamleider secretariaat [training]
TOP teamleider secretariaat [training]

Reageer op dit artikel