nieuws

Beeldschermwerk wordt veiliger

Faciliteren

Werken achter een beeldscherm wordt steeds veiliger. Bedrijven worden zich meer en meer bewust van de risico’s van het beeldschermwerk, en zijn steeds meer bereid daar wat aan te doen. Alternatieve toetsenborden, pauzesoftware en ergonomische vaardigeheidstrainingen kunnen effectief zijn in het voorkomen van bijvoorbeeld RSI-klachten.

Zijn we na jaren van onderzoek en discussie over de risico’s van beeldschermwerk iets opgeschoten? Ja, zegt Marjolein Douwes, onderzoeker bij TNO.

“De weg naar ‘veilig’ werken met beeldschermen is lang. We moeten weten welke gezondheidsrisico’s er zijn én welke maatregelen effectief zijn in het verminderen van die risico’s. Natuurlijk is er het een en ander bereikt. Veel beeldschermwerkers zijn zich bewust van de risico’s op RSI-klachten. Bedrijven erkennen de risico’s ook, maken ze in hun organisatie bespreekbaar en werken aan maatregelen om het risico te verminderen. Hoewel aandacht voor gezonde werknemers steeds meer terrein wint, is het nog geen onderdeel van het primaire proces.”

Werkstijl
“Maar er is ook veel dat we nog niet weten. Wat is de invloed van verschillende risicofactoren bij het ontstaan van klachten? Waarom hebben mensen met dezelfde fysieke en psychosociale omstandigheden niet dezelfde gezondheidsklachten? We denken dat de verklaring kan liggen in de manier waarop werknemers omgaan met hun werk, oftewel ‘werkstijl’: durven ze wel eens ‘nee’ te zeggen, negeren ze pauzes, werken ze door met pijn? Daarbij speelt onder andere de cultuur van de organisatie of afdeling waarop iemand werkt een belangrijke rol. Door deze te beïnvloeden, kunnen bedrijven een cruciale stap maken naar gezond werken met beeldschermen.”

”Ook is er nog te weinig onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen voor preventie van RSI. De effectiviteit van bijvoorbeeld ergonomische vaardigheidstraining en het aanschaffen van alternatieve toetsenborden is goed te onderbouwen. Maatregelen op het terrein van werktaken, werkprocessen en werkdruk bij beeldscherm- en ander werk zijn veelbelovend omdat deze de risicofactoren bij de bron aanpakken. Ook pauzesoftware boekt goede resultaten, maar er is nog meer onderzoek nodig naar het effect.”

Reageer op dit artikel