nieuws

Een rookvrije werkplek

Faciliteren

Roken op de werkplek wordt nu vaak door werknemers en werkgever onderling geregeld. Het Ministerie van Volksgezondheid behandelt momenteel hoe het recht op een rookvrije werkplek, wettelijk kan worden geregeld.

Roken op de werkplek wordt nu vaak door werknemers en werkgever onderling geregeld. Ondanks alle maatregelen en afspraken in de organisatie, ondervinden veel werknemers hinder van roken op de werkvloer. Het Ministerie van Volksgezondheid behandelt momenteel hoe (niet) roken op de werkvloer wettelijk geregeld kan worden.

WAT ZEGT DE WET NU?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) geeft aan dat iedere werknemer recht heeft op een werkplek waar zijn gezondheid niet wordt geschaad. Hoewel bepaalde regels over het roken zijn opgenomen in deze wet, wil de overheid de regels voor het roken in bedrijven gaan aanscherpen. Er ligt een voorstel om in de Tabakswet te regelen dat een werknemer een rookvrije werkplek kan opeisen bij de werkgever.

AANPASSINGEN OP DE WET

Het wettelijke recht op een rookvrije werkplek moet niet-rokers beschermen tegen hinder, overlast en schade door tabaksrook van rokende collega’s. In iedere ruimte waar meer dan één persoon werkt, mag geen sigaret meer worden opgestoken. Voor rokers kunnen speciale rookruimtes komen.

ROOKBELEID

Tot die tijd kunnen rokers en niet-rokers onderling afspraken maken over roken op de werkvloer, ook kan een organisatie regels opstellen voor het hele bedrijf.
Informatie over roken en de werkplek, en een stappenplan voor het invoeren van een rookbeleid voor jouw organisatie, vind je op de website van Stivoro.

Reageer op dit artikel