nieuws

Identiteit van een werknemer vaststellen

Faciliteren

Werkgevers zijn verplicht de identiteit vam een werknemer vast te stellen zodra hij of zij in dienst treedt. Wie dat niet doet, kan een boete krijgen. Wat zijn de regels en wat voor documenten gelden als identiteitsbewijs?

Werkgevers zijn verplicht de identiteit vam een werknemer vast te stellen zodra hij of zij in dienst treedt. Wie dat niet doet, kan een boete krijgen. Wat zijn de regels en wat voor documenten gelden als identiteitsbewijs?

De identiteit moet worden vastgesteld vóór de werknemer met werken begint en met een geldig, origineel en onbeschadigd identiteitsbewijs. Dat kan zijn:
– een Nederlands paspoort of identiteitskaart
– een gemeentelijke identiteitskaart
– een verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst I t/m IV
– een paspoodrt van een land van de Europese Economische ruimte (EER)
– een paspoort van een niet-EER-land mét een verblijfsvergunning
– een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort
– een diplomatiek paspoort
– een dienstpaspoort
– een W-document voor asielzoekers

In de loonadministratie moet een kopie van het identiteitsbewijs bewaard worden. Formulieren voor identiteitsregistratie van werknemers kun je besteleln bij Samsom Formulieren & Opbergsystemen. Kijk voor meer uitleg over allerlei identiteitsbewijzen op Inburgernet.

 

Reageer op dit artikel