nieuws

Jaarplanner en bureaukalenderblok

Faciliteren

Voor het jaar 2001 kun je de jaargebonden vakantie- en verlofkaarten bestellen, alsmede een handige jaarplanner in boekvorm. Waarschijnlijk is ook het praktische bureaukalenderblok met het 2001-kalendarium iets voor jou.

Formulieren, kaarten en opbergmiddelen voor de vakantie- en absentieadministratie zijn de basis voor een goed overzicht van alle verlof- en verzuimdagen van werknemers binnen een organisatie. Veel managementondersteuners kunnen inmiddels niet zonder. Voor het jaar 2001 kun je inmiddels weer de jaargebonden vakantie- en verlofkaarten bestellen, alsmede een handige jaarplanner in boekvorm. Waarschijnlijk is ook het praktische bureaukalenderblok met het 2001-kalendarium iets voor jou. Een bestelformulier kun je aanvragen bij Samsom.

REGISTRATIE MISSTANDEN

Werkgevers zijn verplicht om werknemers zo veel mogelijk te beschermen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld (Arbeidsomstandighedenwet 1994). Er is nu een formulier dat een makkelijke en snelle registratie van incidentele meldingen van agressie en geweld bij de daarvoor bedoelde instanties of afdeling kan bevorderen. Op de achterzijde is een beknopte toelichting van wettelijke verplichtingen opgenomen. Het is een blok van 50 vel A4, dubbelzijdig en kost ƒ 12,50.
Samsom Klantenservice, klantenservice@samsom.nl of tel. (0172) 46 68 13.

Reageer op dit artikel