nieuws

Kinderen mogen fl. 1.850 verdienen

Faciliteren

Kinderen vanaf 13 jaar mogen dit jaar ƒ 1.850,- verdienen via kleine baantjes en vakantiewerk zonder dat dit leidt tot een verlaging van de kinderbijslag. Dit is een verhoging van ƒ 50,- ten opzichte van 1999.

Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken heeft onlangs bekend gemaakt dat kinderen maximaal ƒ 1.850,- mogen verdienen, zonder dat de kinderbijslag in gevaar komt. Het maximale bedrag, dat jaarlijks wordt aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon, geldt voor kinderen van 13 tot 17 jaar.
Voor 13 en 14-jarigen geldt echter wel dat niet langer dan twee uur per dag mag worden gewerkt. In de vakantietijd mag deze groep echter wel vijf dagen per week werken, maar nooit meer dan 35 uur.
Wanneer de wet en de nadere regels niet worden nageleefd, is er sprake van een “economisch delict”. Zowel de werkgever als de ouders/verzorgers van het kind kunnen daarvoor strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. De werkgever kan bij overtreding een boete opgelegd krijgen.

Voor meer informatie kun je bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid terecht.

Reageer op dit artikel