nieuws

Niet muis maar computer oorzaak RSI

Faciliteren

Tegen de verwachting in blijken intensieve muisgebruikers niet méér RSI-klachten te hebben dan mensen die nooit de muis gebruiken, maar wel veel beeldschermwerk verrichten

Altijd werd gedacht dat de computermuis de oorzaak was van RSI-klachten. Uit onderzoek van TNO Arbeid blijkt dat intensieve muisgebruikers niet méér RSI-klachten hebben dan beeldschermwerkers.Het onderzoek van TNO Arbeid werd gehouden onder 1256 werkgevers en 11.308 werknemers in Nederland, waaronder ruim 5400 kantoormedewerkers.

Bij vrouwen gaat meer dan 4 uur computerwerk per dag gepaard met een verhoging van het aantal RSI-klachten. Bij mannen is dat niet het geval. Regelmatige of langdurige RSI-klachten komen bij ongeveer 20% van alle ondervraagde werknemers voor. Kantoormedewerkers rapporteren ditzelfde percentage. Onder hen komen de meeste klachten voor bij secretaressen en typisten (31%); zij noemen met name nek- en schouderklachten.

Langdurig beeldschermwerk en intensief gebruik van de muis komen vooral veel voor in administratieve beroepen. Meer dan tweederde van secretaressen, typisten, boekhouders, kassiers en overige administratieve medewerkers geeft aan tussen vier en acht uur per dag achter de computer te werken. Ruim eenderde geeft aan ook de muis meer dan vier uur per dag te gebruiken. Ook de helft van het wetenschappelijk personeel en 60% van werknemers met commerciële functies rapporteert meer dan vier uur per dag de computer te gebruiken. Zij hebben echter minder RSI-klachten (respectievelijk 14 en 18%).

Reageer op dit artikel