nieuws

Platform voor arbeidsomstandigheden.

Faciliteren

Sinds 1 september is er een Arbo Platform, waar kennis op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt uitgewisseld.

Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft per 1 september het zoge-noemde Arbo Platform ingesteld. Hiermee wil hij de uitwisseling van kennis op het gebied van arbeidsomstandigheden in Nederland te bevorderen.

BEST PRACTICES

Het platform moet ervoor zorgen dat beschikbare informatie over arbeidsomstandigheden breed toegankelijk wordt en bevorderen dat kennis over arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld in de vorm van ‘best practices’, wordt toegepast in de praktijk. Deze activiteiten ondersteunen werkgevers en werknemers in hun verantwoordelijkheid voor de verbetering van arbeidsomstandigheden.

Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, arbodiensten, de Branche Organisatie Arbodiensten, kennis- en adviesinstellingen en het ministerie van SZW.

Reageer op dit artikel