nieuws

Veiligheid belangrijker dan bereikbaarheid

Faciliteren

Ruim een kwart van de MKB-ondernemers geeft aan dat onveiligheid en criminaliteit op hun locatie een urgent probleem is.

Ruim een kwart van de MKB-ondernemers geeft aan dat onveiligheid en criminaliteit op hun locatie een urgent probleem is.

Uit onderzoek blijkt dat 287.000 MKB-ondernemingen een of meer knelpunten op het gebied van bedrijfslocatie en -huisvesting ervaren. Bij tweevijfde van hen (116.000 ondernemingen) heeft dit invloed op het functioneren van het bedrijf. Ruim een kwart van de MKB-ondernemers (28 procent) ervaart onveiligheid en criminaliteit als een knelpunt. Dit knelpunt wordt door meer ondernemers zelfs vaker ervaren dan knelpunten als bereikbaarheid en parkeren.

Onveilige situaties en criminele voorvallen komen veel voor op bedrijventerreinen en in winkelgebieden. Met name de randen van de stads- en dorpscentra vormen de ‘probleemgebieden’ op dit vlak. Eenderde van de MKB-ondernemingen is op een bedrijventerrein gevestigd, ook eenderde is solitair gevestigd en eenvijfde in een winkelgebied.

Reageer op dit artikel