nieuws

Verplichte factuurelementen

Faciliteren

Per 1 januari 2004 moeten facturen aan diverse eisen voldoen. Nederland volgt daarmee de Europese richtlijn om de BTW-facturering te harmoniseren.

Per 1 januari 2004 moeten facturen aan diverse eisen voldoen. Nederland volgt daarmee de Europese richtlijn om de BTW-facturering te harmoniseren.

De Europese richtlijn werd in 2001 uitgevaardigd en heeft naast harmonisering ook als doel de leveringen tussen bedrijven in verschillende lidstaten te vergemakkelijken.

Standaardgegevens
Vanaf 1 januari 2004 moeten de facturen die Nederlandse bedrijven sturen de volgende gegevens bevatten:

  • de datum van uitreiking;
  • een opvolgend nummer waarmee de factuur eenduidig kan worden geïdentificeerd;
  • het BTW-identificatienummer van de leverancier;
  • de volledige naam en het volledige adres van de leverancier en afnemer;
  • de hoeveelheid en aard van de geleverde goederen respectievelijk de omgang en aard van de verrichte diensten;
  • de datum van levering van de goederen respectievelijk verrichting van diensten als deze afwijkt van de datum van facturering en/of de datum waarop een vooruitbetaling is gedaan als deze afwijkt van de factureringsdatum en is vast te stellen;
  • de vergoeding met betrekking tot elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief BTW en eventuele kortingen die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen;
  • het toegepaste BTW-tarief;
  • het BTW-tarief.

Reageer op dit artikel