nieuws

Wanneer heb je recht op calamiteitenverlof?

Faciliteren

Soms gebeurt er iets onverwachts en kun je niet anders dan een paar uur of enkele dagen vrij nemen. Op zo’n moment spreek je van calamiteitenverlof. Een aantal veel gestelde vragen over dit speciale verlof.

Soms gebeurt er iets onverwachts en kun je niet anders dan een paar uur of enkele dagen vrij nemen. Op zo’n moment spreek je van calamiteitenverlof. Een aantal veel gestelde vragen over dit speciale verlof.

Wat is calamiteitenverlof?
Calamiteitenverlof of kort verzuim is bedoeld voor onvoorziene noodsituaties, die niet uitgesteld kunnen worden en waarin je acuut vrij moet hebben. Voorbeelden daarvan zijn:
– Een sterfgeval in de familie (wanneer onmiddellijk van alles en nog wat geregeld moet worden)
– Plotselinge ziekte van een huisgenoot (voor een ziek kind of zieke inwonende ouder moet bijvoorbeeld een betrouwbare oppas of verzorging aan huis worden geregeld)
– Een gesprongen waterleiding
– Als de partner moet bevallen (om bij de bevalling aanwezig te zijn en ook om aangifte te kunnen doen bij de gemeentelijke basisadministratie)

Wie heeft recht op calamiteitenverlof?
De wet geldt in principe voor iedereen die in dienstverband werkt. Het maakt niet uit of je een dienstverband voor onbepaalde tijd hebt of een tijdelijk contract. Ook als je in je proeftijd zit heb je recht op calamiteitenverlof. Jouw werkgever moet een redelijk verzoek om calamiteitenverlof altijd toekennen.
In CAO’s staan trouwens ook vaak afspraken over verlof bij calamiteiten. Een CAO-regeling is vaak uitgebreider en aantrekkelijker dan de wet. Vraag altijd na bij je werkgever of er speciale regelingen zijn.

Hoe vraag je calamiteitenverlof aan?
In principe regel je je calamiteitenverlof in goed overleg met je werkgever. Zelfs in noodsituaties kun je meestal wel even bellen om het verlof te melden en afspraken te maken over hoe lang je verwacht afwezig te zijn. In elk geval moet je wel proberen je werkgever zo spoedig mogelijk in te lichten. In een enkel uitzonderingsgeval zal dat echter pas achteraf kunnen gebeuren.

Krijg je calamiteitenverlof gewoon doorbetaald?
Ja. Calamiteitenverlof kan op verzoek van je werkgever wel van je vakantiedagen worden afgetrokken, maar alleen als jij daar zelf mee akkoord gaat en ten minste het wettelijk minimum aan vakantiedagen overhoudt (4X het aantal uren dat je per week werkt)

Hoe lang mag je calamiteitenverlof opnemen?
Bij calamiteitenverlof gaat het altijd om een beperkte tijd; een paar uur of hooguit enkele dagen. De wet heeft het over een ‘naar billijkheid te berekenen periode’. Soms is een paar uur voldoende, in een ander geval zul je een paar dagen vrij moeten nemen. De duur van het verlof moet in ieder geval redelijk zijn en in verhouding staan tot de aard van het noodgeval en de hoeveelheid privé-verplichtingen die het met zich meebrengt.

Er is één uitzondering. Als ook aan de voorwaarden van het kortdurend zorgverlof wordt voldaan, eindigt het calamiteitenverlof na één dag en gaat het over in kortdurend zorgverlof

 

Reageer op dit artikel