nieuws

Wie geaardheid moet verzwijgen wordt “dommer”

Faciliteren

Werknemers die het gevoel hebben dat ze zichzelf niet mogen zijn op de werkvloer, verliezen cognitieve vaardigheden, hebben minder fysieke kracht en reageren minder sociaal op irritaties.

Werknemers die het gevoel hebben dat ze zichzelf niet mogen zijn op de werkvloer, verliezen cognitieve vaardigheden, hebben minder fysieke kracht en reageren minder sociaal op irritaties.

Dat blijkt uit onderzoek aan de Berkeley’s Haas School of Business van de Universiteit van Californië.

Voor het onderzoek werd aan deelnemers gevraagd een aantal vraaggesprekken te ondergaan. Zij dachten dat de interviewer ook een proefpersoon was, maar in werkelijkheid was dit een acteur. Een deel van de proefpersonen kreeg daarbij te horen dat zij in hun antwoorden hun seksuele geaardheid moesten verbergen. Na de interviews moesten de proefpersonen een aantal testen uitvoeren. De groep die zijn geaardheid moest verbergen presteerde 17 procent minder goed dan de controlegroep toen het ruimtelijk inzicht werd getest. Een fysieke test werd 20 procent minder goed afgelegd. Proefpersonen die niet zichzelf mochten zijn, bleken minder goed in staat te zijn beleefd te reageren op een onvriendelijke mail van hun leidinggevende en zij scoorden minder goed in cognitieve vaardigheidstesten.

Onderzoeker Clayton R. Critcher vindt dat dit onderzoek bewijst dat deze discriminatie van homoseksuele medewerkers niet alleen vanuit een moreel standpunt moet worden aangepakt, maar ook vanuit het oogpunt van productiviteit. Critcher: “Een omgeving waarin mensen hun geaardheid moeten verbergen schaadt werknemers. De makkelijkste manier om productiviteit te verhogen is te zorgen voor een werkvloer waar diversiteit wordt gestimuleerd.”

Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 40 procent van de homoseksuele- of biseksuele werknemers in Nederland op het werk niet praat over de eigen geaardheid. Overigens zwijgen de meesten niet uit angst om gepest te worden, maar omdat ze het onderwerp niet relevant zeggen te vinden.

Reageer op dit artikel