nieuws

Burn-out is in the air

Geen categorie

Voor 12 procent van de werknemers is de mentale en fysieke belasting dusdanig groot, dat deze werknemers niet zeker weten of zij hun werk de komende jaren nog wel volhouden. Reorganisatie, relatieproblemen, problemen met de kinderen én de drukte op het werk, beïnvloeden werk en verzuim.

Voor 12 procent van de werknemers is de mentale en fysieke belasting dusdanig groot, dat deze werknemers niet zeker weten of zij hun werk de komende jaren nog wel volhouden. Reorganisatie, relatieproblemen, problemen met de kinderen én de drukte op het werk, beïnvloeden werk en verzuim. Dat blijkt uit een enquete onder een panel van 350 werknemers, uitgevoerd in opdracht van het Breed Platform Verzekerden en Werk en Boaborea.

Burn-out is een stoornis die wordt gekenmerkt door gevoelens van uitputting van lichaam, geest en ziel. Het ontstaat vaak in een periode van externe stress, na zeer ingrijpende gebeurtenissen of gebeurtenissen die kort na elkaar hebben plaatsgevonden zonder dat er een fase van herstel heeft kunnen optreden. Degenen die aan burn-out gaan lijden, hebben vaak de neiging om in perioden van stress juist door te gaan en onvoldoende aandacht aan zichzelf te besteden.

De werknemers die deelnamen aan het onderzoek

…vinden dat regelmatig op vakantie gaan nodig is om goed te kunnen blijven functioneren
…gezondheid belangrijk is en waarderen het als de werkgever hiervoor belangstelling heeft
… weten meestal niet dat de werkgever op dat front ondersteuning kan bieden. Werkgevers- en werknemersorganisaties zetten vaak samen met zorgverzekeraars en arbodienstverleners gezondheidsprogramma’s op ter voorkoming van mentale of fysieke problemen bij het personeel. De meeste werknemers komen daar pas mee in aanraking als sprake is van ziekteverzuim
…vrezen voor het overgrote deel geen burn-out: 80 procent is tevreden met zijn of haar gezondheid. Bijna de helft heeft zich het laatste jaar niet ziek gemeld.

Je kunt een burn-out herkennen aan de volgende signalen:

– onrust
– paniekaanvallen
– snel geïrriteerd zijn
– met tegenzin werken
– opvliegend (veel ruzie maken
– zich afzonderen
– zich vaak of permanent ziekmelden
– overmoeidheid
– algeheel gevoel van malaise
– slaapstoornissen
– gespannen spieren
– hoofdpijn
– hyperventilatie

Bron: hrpraktijk.nl

Reageer op dit artikel