nieuws

Straling en mobieltjes

Geen categorie

Vakbond FNV wil dat het kabinet een keurmerk in het leven roept voor mobiele telefoons. Verder vindt de bond dat werkgevers hun werknemers erop moeten wijzen dat veel mobiel bellen schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Vakbond FNV wil dat het kabinet een keurmerk in het leven roept voor mobiele telefoons. Verder vindt de bond dat werkgevers hun werknemers erop moeten wijzen dat veel mobiel bellen schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

De oproep van de vakbond blijkt gebaseerd op Belgisch onderzoek waarbij 16 van de 17 ratten het leven lieten nadat ze aan hoge doses straling waren blootgesteld. Uit ander onderzoek zou blijken dat DNA-structuren door de radiostraling worden aangetast.

De Gezondheidsraad heeft eind 2007 alle belangrijke onderzoeken nog eens doorgeplozen op mogelijke gevaren voor de gezondheid. Daaruit bleek dat er geen verband is tussen gezondheidsproblemen en blootstelling aan de elektromagnetische velden van mobiele telefoons. Wel houdt de raad de vinger aan de pols door wetenschappelijk onderzoek over het onderwerp te blijven volgen.

Volgens de FNV is de werkgever verplicht om te voorkomen dat werknemers schade ondervinden van hun werkzaamheden, het zogeheten ‘voorzorgsprincipe’. Omdat veel werknemers een mobieltje van de zaak hebben en soms veel moeten bellen, is er voor de werkgever daarom een rol weggelegd. Werkgevers moeten hun werknemers wijzen op de risico’s, vindt de vakbond.

Bron: personeelsnet.nl

Reageer op dit artikel