nieuws

Leuk voor thuis…

Geen categorie

Sinds de invoering van het rookverbod, marcheren rokers zes tot zeven keer per dag naar buiten om een sigaretje te roken. Bedrijven die doen aan ‘visitatiecontrole’ na werktijd, moeten nu extra beveiligingspersoneel inhuren om bij de uitgangen het personeel goed te kunnen controleren. En dáár hangt een prijskaartje aan!

Sinds de invoering van het rookverbod, marcheren rokers zes tot zeven keer per dag naar buiten om een sigaretje te roken. Bedrijven die doen aan ‘visitatiecontrole’ na werktijd, moeten nu extra beveiligingspersoneel inhuren om bij de uitgangen het personeel goed te kunnen controleren. En dáár hangt een prijskaartje aan!

Volgens beveiligingsexpert Gerard Bongers worden vooral de kleine ‘leuk-voor-thuis-artikelen’ of voorwerpen met aanzienlijke waarde door de bedrijfspoort naar buiten gesmokkeld. En aangezien de uitgang vaak dicht bij het parkeerterrein is, kan de dief de spullen op z’n gemak in de auto leggen. ‘Zeker bij magazijnen en logistieke bedrijven kunnen de rookpauzes de ondernemer duur komen te staan’, aldus Bongers.

Het zijn overigens niet alleen de rokers die de veiligheid van bedrijven in gevaar brengen. Bongers: ‘Werknemers die buiten staan te roken laten bij mooi weer de deur nogal eens openstaan. Insluipers loeren hierop. En als het slecht weer is zoeken de rokers hun heil op plaatsen in het gebouw waar officieel niet gerookt mag worden en het door brandgevaar ook niet zou moeten’.

Bron: zibb.nl

Reageer op dit artikel