nieuws

Vraag tijdig kinderopvangtoeslag aan

Geen categorie

Wie recht heeft op kinderopvangtoeslag over het jaar 2008 kan dat tot uiterlijk 1 april 2009 aanvragen. Als je die bijdrage van de overheid te laat aanvraagt, loop je je toeslag mis. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank ‘s-Gravenhage.

Wie recht heeft op kinderopvangtoeslag voor het jaar 2008 kan dat tot uiterlijk 1 april 2009 aanvragen. Als je die bijdrage van de overheid te laat aanvraagt, loop je je toeslag mis. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank ‘s-Gravenhage.

Een belastingplichtige dient op 2 november 2006 een aanvraag in voor de tegemoetkoming kinderopvang over het jaar 2005. De termijn voor het indienen van de aanvraag liep echter af op 31 augustus 2006. Omdat de aanvraag buiten de termijn werd ingediend, stelde de Belastingdienst de tegemoetkoming vast op ‘nihil’.

De rechtbank ‘s-Gravenhage beslist dat de inspecteur van de Belastingdienst de tegemoetkoming terecht op nihil heeft vastgesteld. De aanvraag was niet binnen de termijn ingediend. Ook had de belastingplichtige nog niet eerder een aanvraag voor tegemoetkoming in de kinderopvang (kinderopvangtoeslag) ingediend. De rechtbank moet de keuze van de wetgever respecteren.

Als na de uiterste indieningdatum geen aanvraag is ingediend, terwijl er wel op een eerder tijdstip een aanvraag is gedaan, kan de tegemoetkoming ambtshalve worden vastgesteld.

De uiterste indieningdatum mag worden overschreden, als de ouder of zijn toeslagpartner om uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting heeft verzocht. De kinderopvangtoeslag kan dan worden aangevraagd tot de datum, waarop deze aangifte moet zijn ingediend.

Let op: vanaf 2009 geldt een andere uiterlijke inleverdatum inkomstenbelasting. Aangiften moeten vanaf 2009 vóór 1 mei in plaats van vóór 1 april zijn ingediend.

Bron: hrpraktijk.nl

Reageer op dit artikel