nieuws

Ambtenaar tevreden werknemer

Geen categorie

Werknemers in overheidsdienst zijn tevreden over hun baan. Ze hebben voldoende vrijheid bij het invullen van hun taken en krijgen de ruimte om kwalitatief goed werk af te leveren. Daarnaast halen ambtenaren veel voldoening uit hun werk en oordelen positief over hun collega’s.

Werknemers in overheidsdienst zijn tevreden over hun baan. Ze hebben voldoende vrijheid bij het invullen van hun taken en krijgen de ruimte om kwalitatief goed werk af te leveren. Daarnaast halen ambtenaren veel voldoening uit hun werk en oordelen positief over hun collega’s. Dit blijkt uit onderzoek van InOverheid.nl.

Het ontbreekt ambtenaren niet aan uitdagingen op de werkvloer; 85 procent van de ondervraagden heeft het druk op het werk, 82[procent vindt zijn of haar werk complex en 78 procent geeft aan dat hij of zij veel verantwoordelijkheden heeft.

Ondanks de veeleisende werkzaamheden kunnen ambtenaren toch prettig werken, zo blijkt uit het onderzoek. Want 70 procent krijgt de tijd en de ruimte om kwalitatief goed werk af te leveren. Daarnaast geeft een grote meerderheid aan (84 procent), voldoende vrijheid te hebben bij de taakinvulling. Bovendien vindt vier op de vijf ondervraagden dat zijn of haar taken en verplichtingen duidelijk zijn.

Voldoening uit het werk

Werknemers in overheidsdienst halen veel voldoening uit hun werk. Meer dan de helft (60 procent) is het eens met de stelling ‘Ik krijg voldoende waardering voor mijn werk’. Daar komt bij dat 73 procent aangeeft voldoende zicht te hebben op het uiteindelijke resultaat van zijn of haar dagelijkse activiteiten. Driekwart van de ambtenaren werkt volgens eigen zeggen aan ‘taken die nodig zijn’.

Gemotiveerde collega’s

Collega’s zijn ook bepalend voor de werkbeleving. De ondervraagde ambtenaren oordelen op dit punt overwegend positief. Vier op de vijf ambtenaren geeft aan dat hun collega’s gemotiveerd zijn. Hetzelfde percentage zegt iets van collega’s te kunnen leren.
Ook leidinggevenden worden over het algemeen positief beoordeeld; twee derde vindt zijn of haar manager ‘competent’. Daarnaast krijgen ambtenaren op de werkvloer de ruimte om zichzelf te zijn; 89 procent bestempelt de sfeer op het werk als informeel.

Goede balans werk – privé

Tenslotte is de verhouding tussen het werk en het privéleven van ambtenaren over het algemeen goed; 73 procent van de ondervraagden is hier tevreden mee. Daarnaast heeft 70 procent genoeg vrije tijd naast het werk.

Maar ook in het ambtenaarschap heeft elk voordeel z’n nadeel: zo heeft 67 procent van de respondenten te maken met ‘te veel procedures, regels en voorschriften’. Daarnaast oordelen de meeste ambtenaren niet positief over het aantal vergaderingen (te veel, vindt 60 procent) en de doorgroeimogelijkheden (te weinig, zegt 63 procent). Bron: Inoverheid.nl / managementnieuws.nl

Reageer op dit artikel