nieuws

Mannen verzwijgen seksuele intimidatiedoor vrouwen

Geen categorie

Nu vrouwen meer delen in de macht op de werkvloer, krijgen mannen meer te maken met seksuele intimidatie. En die mannen wagen het meestal niet om daar bij hun werkgever over te klagen. Als ze dat wel doen, neemt de werkgever ze niet serieus, of ze krijgen te horen dat ze ‘maar mazzel hebben’.

Nu vrouwen meer delen in de macht op de werkvloer, krijgen mannen meer te maken met seksuele intimidatie. En die mannen wagen het meestal niet om daar bij hun werkgever over te klagen. Als ze dat wel doen, neemt de werkgever ze niet serieus, of ze krijgen te horen dat ze ‘maar mazzel hebben’, blijkt uit Australisch onderzoek waarover Carriere.blog.nl bericht.

De Times of India interviewde een aantal mensen over het onderzoek. De meeste reacties bagatelliseren seksuele intimidatie door vrouwen. Zo stelt een leidinggevende van een bekend internetbedrijf dat zelfs wanneer een man een oneerbaar voorstel zou krijgen, hij het altijd nog kan negeren. ‘Wat is het probleem?’, aldus de baas. Volgens een sales manager van Idea Cellular Ltd. zou iedereen een vrouw die mannen seksueel intimideert, zien als de ‘slettebak’ van het kantoor.

Ex-luitenant Rita Gangwani reageert anders. Volgens haar is het overduidelijk dat seks een ‘eersteklas’ entree heeft gemaakt in de boardroom. ‘Mannen hebben te maken met seksueel getinte plagerijen van vrouwelijke bazen en collega’s’, zegt ze, daarbij woorden als intimidatie en misbruik vermijdend. Gangwani denkt dat de seksuele avances vooral gaan over het uitoefenen van macht. ‘Het gaat niet echt om de seks.’

Onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken laat zien dat het ziekteverzuim onder slachtoffers van seksuele intimidatie 7 procent bedraagt. Dit is boven het landelijk gemiddelde. Iemand kan door seksueel misbruik ernstige psychische schade oplopen.

Een werkgever is vanuit de Arbowet verplicht werknemers te beschermen tegen ongewenste intimiteiten. Dat kan bijvoorbeeld door leidinggevenden op te leiden om signalen van seksueel ongewenst gedrag tijdig op te pakken. Daarnaast zal het opstellen van duidelijke gedragsregels en een actief toezicht op de naleving ervan, de rem op een al te grote ‘vrijpostigheid’ zijn.

Bron: hrpraktijk.nl

Reageer op dit artikel