nieuws

Werkweigering bij Mexicaanse griep

Geen categorie

Als werknemers vermoeden dat er een aanzienlijk risico bestaat te worden besmet met Mexicaanse griep, mogen zij weigeren hun werk te doen. Zij moeten dan wel tot een zogenoemde risicogroep horen. Blijft een werknemer om die reden thuis, dan is dit geen werkweigering.

Als werknemers vermoeden dat er een aanzienlijk risico bestaat om te worden besmet met Mexicaanse griep, mogen zij weigeren hun werk te doen. Zij moeten dan wel tot een zogenoemde risicogroep horen. Blijft een werknemer om die reden thuis, dan is dit geen werkweigering. De Arbowet verplicht een werkgever te zorgen voor een veilige werkplek.

Loopt een werknemer substantieel gevaar te worden besmet met het griepvirus, dan heeft die het recht het werk neer te leggen. Dit geldt voor de volgende risicogroepen:

– vrouwen die ten minste zes maanden zwanger zijn;
– mensen die ernstig verzwakt zijn door een immunstoornis;
– mensen die ieder jaar een oproep krijgen voor de griepprik (mensen met een medisch risico en alle zestigplussers).

Bron: kluwermanagement.nl

Reageer op dit artikel