nieuws

5 mei vrij?

Geen categorie

Voor veel werknemers is het een raadsel of zij op 5 mei, Bevrijdingsdag, mogen genieten van een betaalde vrije dag. Vaak geeft de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) een sluitend antwoord op deze vraag.

Voor veel werknemers is het een raadsel of zij op 5 mei, Bevrijdingsdag, mogen genieten van een betaalde vrije dag. Vaak geeft de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) een sluitend antwoord op deze vraag.

Nederland viert woensdag 5 mei Bevrijdingsdag. Deze dag is door de overheid aangemerkt als nationale feestdag. Dat wil echter niet zeggen dat werknemers op deze dag de bevrijdingsfeesten kunnen gaan vieren.

De cao regelt of 5 mei een betaalde vrije dag is. Als er in de cao geen afspraken zijn gemaakt, of als de bedrijfstak waarin je werkzaam bent geen cao heeft, beslist de werkgever of de werknemers een doorbetaalde vrije dag krijgen.

In veel cao’s is vastgelegd dat werknemers alleen vrij zijn wanneer sprake is van een lustrumjaar, zoals dit jaar en verder 2015 enzovoort. Dit is onderdeel van een aanbeveling van de Stichting Arbeid om alleen in een lustrumjaar vrijaf te geven.

Bron: gidsonline.nl

 

Reageer op dit artikel