nieuws

Werkdruk stijgt: jongere werknemer wil vakantie

Geen categorie

Jongere werknemers – en met name in handel en distributie – zijn in de zomerperiode harder aan vakantie toe dan oudere. Dit heeft vooral te maken met de werkdruk die de laatste tijd volgens velen (55%) is toegenomen. Intussen zijn in Nederland acht van de tien werknemers behoorlijk tevreden over de wijze waarop zij werk en privé met elkaar combineren.

Jongere werknemers – en met name in handel en distributie – zijn in de zomerperiode harder aan vakantie toe dan oudere. Dit heeft vooral te maken met de werkdruk die de laatste tijd volgens velen (55%) is toegenomen. Intussen zijn in Nederland acht van de tien werknemers behoorlijk tevreden over de wijze waarop zij werk en privé met elkaar combineren.

Dat blijkt uit de Randstad Werkmonitor, die Blauw Research uitvoerde onder 810 werknemers in loondienst. Het onderzoek geeft een interessant actueel beeld van de arbeidsmarkt. Zo zegt maar liefst de helft van de werkenden dat de werkdruk in hun bedrijf de laatste drie maanden is toegenomen. Een derde verwacht dat steeds meer collega’s in de komende drie maanden de werkdruk niet meer aan zullen kunnen.

Ruim een kwart van alle werknemers kan in verband hiermee in de zomer niet het aantal gewenste vakantiedagen opnemen. Bovendien zegt 42% van de werknemers (vooral werknemers die een hogere werkdruk voelen) dat ze het extra druk hebben voor en na het opnemen van een vrije dag.

Ommekeer: meer vertrouwen in vinden baan
De Randstad Werkmonitor geeft reeds voor de 35ste keer een indicatie van het sentiment op de arbeidsmarkt. Daarbij toont dit nieuwe onderzoek het begin van een ommekeer aan. In 2009 is het vertrouwen in de arbeidsmarkt sterk afgenomen als gevolg van de economische crisis. Voor het eerst sinds begin 2009 zeggen werknemers minder stellig dat ze zeker geen nieuwe baan binnen zes maanden kunnen vinden. Dit gegeven zorgt ervoor dat de mobiliteitsindex voor het eerst sinds mei 2009 een lichte stijging laat zien. ‘Een interessante en hoopgevende uitkomst. Er lijkt een voorzichtig herstel van vertrouwen aan te komen’, zo reageert directeur Chris Heutink van Randstad Nederland op de onderzoeksresultaten.

Meesten denken niet aan werk tijdens vakantie
Verreweg de meeste werkende Nederlanders (73%) blijken de collega’s en de baas tijdens de vakantie prima te kunnen vergeten. Driekwart zegt zelfs: ‘Als ik de deur achter mij dicht trek, dan denk ik echt niet of nauwelijks meer aan mijn werk.’ Hoe zit het dan met al die Nederlanders die op vakantie de laptop meenemen? Dat blijken vooral hoger opgeleiden te zijn, want zij zijn tijdens hun vakantie het meest met hun werk bezig. Vier op de tien hoger opgeleiden worden tijdens hun vakantie ook het vaakst over werkzaken gemaild en gebeld. Het is ook in het algemeen de jongste generatie (Generatie Y) die tijdens de vakantie het meest aan het werk denkt; de oudere werkenden (Babyboomers) zetten het werk relatief goed van zich af.

Nederland laag in ranglijst
Vergelijking met de andere 24 landen waar de Werkmonitor ook is uitgevoerd, levert een interessant verschil op. Waar in de meeste landen een derde van de werkenden aangeeft dat ze aan hun werk denken en ook telefoontjes en mailtjes ontvangen, blijkt dat in Nederland, Frankrijk, Denemarken en Canada het laagst van alle landen te liggen. Werknemers in Argentinië en Mexico zijn relatief veel meer met hun werk ‘getrouwd’.

Jongeren op vakantie: schuldgevoel
De generaties blijken verschillend tegen het opnemen van vakantie aan te kijken. De Generatie Y heeft moeite met het opnemen van vakantie. Drie op de tien jonge werknemers voelt zich daar ongemakkelijk bij, omdat collega’s dan hun werk moeten overnemen. De Babyboomers (werknemers van rond 50 en ouder) zien dat lichter in: negen van de tien voelt zich niet ongemakkelijk als ze op vakantie gaan en collega’s achterlaten met veel werk. Overigens is het afstemmen van vakantie de laatste jaren moeilijker geworden, met name bij jongere en lager opgeleide werknemers.

Wat blijkt verder uit het onderzoek?
Driekwart van de werknemers is tevreden over het aantal vakantiedagen dat ze per jaar daadwerkelijk kunnen opnemen. Mensen met een technisch beroep zijn het minst tevreden.
– Bijna de helft (49%) van de werknemers zegt merkbaar beter te presteren na afloop van enkele vrije dagen. Dit geldt vooral voor de jongere generatie, die ook het sterkst de positieve effecten zegt te merken van vrije tijd op hun werkprestaties.
– 53% van de generatie Y vindt de vakantie een goed moment om eens na te denken over de carrière.

Bron: Randstad

Reageer op dit artikel