nieuws

Avondwerk verstoort werk-privébalans bij vrouwen

Geen categorie

Voor vrouwen met kinderen leidt het werken in de avonduren vaker tot problemen met de werk-privébalans dan voor mannen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij vrouwen het werken op afwijkende tijden vaker botst met de zorgtaken waar zij nog steeds vaker dan mannen verantwoordelijk voor zijn.

Voor vrouwen met kinderen leidt het werken in de avonduren vaker tot problemen met de werk-privébalans dan voor mannen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij vrouwen het werken op afwijkende tijden vaker botst met de zorgtaken waar zij nog steeds vaker dan mannen verantwoordelijk voor zijn.

Dit meldt TNO deze maand in het tijdschrift Gedrag & Organisatie naar aanleiding van een onderzoek naar de invloed van afwijkende werktijden op de werk-thuissituatie van werkende ouders die (on)gehuwd samenleven met een partner.

Taken uitbesteden
Het is van belang dat vrouwen met kinderen, die avond- of nachtwerk verrichten, zich ervan bewust zijn dat dit problemen kan opleveren in de werk-privébalans. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld tijdig maatregelen treffen, zoals het uitbesteden van huishoudelijke taken.

Betrokken werkgever
Gezien de negatieve gevolgen van problemen in de werk-privébalans, zoals stress, burnout, depressie en verloop, zijn ook werkgevers erbij gebaat om de negatieve consequenties van avond- en nachtwerk bij vrouwen met kinderen te beperken. Werkgevers zouden bijvoorbeeld regelingen kunnen treffen, zoals het aanbieden van flexibele werktijden, waardoor vrouwen de werktijden zodanig kunnen inrichten dat de privé-situatie geen of beperkte hinder ondervindt.

Evenwichtiger verdeling van taken thuis
De bevinding dat vrouwen wel problemen met de werk-privébalans ervaren door het werken in de avonduren, maar mannen niet, zou erop kunnen wijzen dat er in de privésfeer vaak meer van vrouwen wordt gevraagd dan van mannen. Door een meer evenwichtige taakverdeling binnen gezinnen te bevorderen zou de dubbele belasting bij vrouwen wat kunnen worden teruggedrongen.

Bron: TNO

Meer informatie op Over Het Nieuwe Werken.nl

Reageer op dit artikel