nieuws

Gebruikt of misbruikt

Geen categorie

Veel mensen willen (altijd) aardig gevonden worden en zijn bang dat ‘nee’ zeggen betekent dat ze onaardig gevonden worden. Maar: mensen die bijna standaard instemmen met datgene wat een ander van hem vraagt, lopen een reëel risico om ‘ge(mis)bruikt’ te worden.

Veel mensen willen (altijd) aardig gevonden worden en zijn bang dat ‘nee’ zeggen betekent dat ze onaardig gevonden worden. Maar: mensen die bijna standaard instemmen met datgene wat een ander van hem vraagt, lopen een reëel risico om ‘ge(mis)bruikt’ te worden.

Herken je jezelf hierin? Neem de uitdaging aan en investeer in jezelf. Assertief gedrag levert je het volgende op:

  • Je hebt meer zelfvertrouwen: je hebt een groter zelfrespect en je waardeert jezelf meer.
  • Je hebt een groter vertrouwen in de ander: je (h)erkent mogelijkheden en beperkingen van de ander.
  • Je hebt een grotere eigen verantwoordelijkheid: je neemt verantwoordelijkheid op basis van je eigen wensen, meningen, gedachten en gedrag. Je geeft de ander niet de schuld en je verontschuldigt jezelf ook niet.
  • Je hebt een grotere zelfbeheersing: je eigen gedrag wordt minder beïnvloed door externe factoren of interne emoties. Je eigen gedachten en gevoelens sturen je gedrag in de richting die jij zelf wilt.
  • Je creëert een grotere kans op ‘win-winsituaties’: je maakt goed gebruik van ieders vaardigheden, meningen en ideeën.
  • Je creëert prettige werkrelaties: mensen werken graag met collega’s die duidelijk zijn over wat ze wel en niet willen, uiteraard op een assertieve manier en niet op een agressieve manier.
Reageer op dit artikel