nieuws

Loonstrook 2012: hogere inkomens en 57-plussers leveren in

Geen categorie

Het nettoloon van Nederlanders met een modaal of lager inkomen gaat er maximaal 13,50 euro op vooruit in 2012. De hogere inkomens vanaf 3.315 bruto per maand moeten daarentegen inleveren. Wie tot nu toe gebruikmaakte van spaarloon, ziet de impact van de afschaffing ook op de salarisstrook terug.

Het nettoloon van Nederlanders met een modaal of lager inkomen gaat er maximaal 13,50 euro op vooruit in 2012. De hogere inkomens vanaf 3.315 bruto per maand moeten daarentegen inleveren. Wie tot nu toe gebruikmaakte van spaarloon, ziet de impact van de afschaffing ook op de salarisstrook terug.

Dat concludeert HR-softwareleverancier Raet op basis van de rekenregels die het kabinet voor 2012 heeft vastgesteld. Bereken op je smartphone met de Raet Netto app of op m.raet.nl vanaf 1 december gemakkelijk en snel of je er netto op voor- of achteruit gaat.

Effect Zorgverzekeringswet
Wie een brutoloon tot 43.000 euro per jaar geniet gaat er maximaal 13,50 euro netto per maand op vooruit. Werknemers met een hoger loon ontvangen tot dertig euro netto minder.
Dit komt door de verlaging van de premie van de Zorgverzekeringswet (ZVW) van 7,75 naar 7,1 procent. Bij de werknemer wordt loonheffing ingehouden over de premie die de werkgever betaalt. Door verhoging van de premievrije grens (van 33.427 naar 50.064 euro in 2012) wordt over de hogere inkomens toch meer ZVW ingehouden, met hogere werkgeverslasten tot gevolg.

Van spaarloon en levensloop naar vitaliteit
De vitaliteitsregeling vervangt per 1 januari 2013 de huidige spaarloonregeling en levensloopregeling. Vooruitlopend op die wijziging vervalt het spaarloon al per 1 januari 2012. Er mag dan geen inleg meer worden gedaan op de spaarloonrekening. Hierdoor is het niet meer mogelijk om tweemaal het bedrag fiscaal af te trekken, een keer bij inleg in de spaarloonregeling en eenmaal bij ontvangst in de inkomstenbelasting. Dit betekent dat er per maand tussen de 16,91 en 26,56 euro meer belasting betaald moet worden.

Reageer op dit artikel