nieuws

Meer mensen op zoek naar een baan in de buurt

Geen categorie

Meer mensen gaan de komende maanden op zoek naar een nieuwe baan in hun directe woonomgeving. Vooral slecht weer en toenemende files zijn redenen hiervoor. De zoektocht naar nieuwe vacatures is vooral te verwachten bij de lager- en middenopgeleiden.

Meer mensen gaan de komende maanden op zoek naar een nieuwe baan in hun directe woonomgeving. Vooral slecht weer en toenemende files zijn redenen hiervoor. De zoektocht naar nieuwe vacatures is vooral te verwachten bij de lager- en middenopgeleiden.

Dat voorspelt GoudenGidsBanen.nl naar aanleiding van onderzoek naar woon-werkverkeer.

Woon-werkverkeer
In november worden mensen zich meer bewust van de nadelen van woon-werkverkeer en de daarbij behorende (verlengde) reistijd. Het slechte weer, toenemende files en toegenomen mobiliteitsproblematiek in het algemeen, veroorzaken behoefte aan verandering van baan, zo blijkt uit onderzoek. Werknemers willen niet te lang in de auto ‘zitten’ om op hun werk te komen. Van alle werknemers in Europa zijn Nederlanders het langst onderweg naar hun werk. Gemiddeld rond de 50 minuten per dag in totaal. Bijna 60 procent van de Nederlanders geeft aan een uur echt de grens te vinden.

Werven in de buurt
De sterk afgenomen verhuisbereidheid doordat onder meer de huizenmarkt op slot zit, betekent een groter belang voor de regionale arbeidsmarkt. De wervingscirkel voor werkgevers wordt steeds kleiner; naar verwachting tot 55 procent kleiner in 2015. Vacaturesite als GoudenGidsBanen.nl spelen hierop in door zich met name te richten op banen in de buurt. Reistijd is al meerdere jaren achtereen de belangrijkste afhaakfactor voor een potentiële werknemer om niet te kiezen voor een werkgever constateerde Mobiliteitsbalans al eerder. De regionale arbeidsmarkt wordt almaar belangrijker.

Niet verhuizen én geen fileleed
De afstand van het woon-werkverkeer is de afgelopen decennia zelfs toegenomen (gemiddeld 15 km in 1985 naar 22 km in 2008). ‘Zolang het vervoer en de tijd van reizen constant en betrouwbaar zijn, willen werknemers niet verhuizen’, aldus drs. Esmeralda de Vries, Arbeidsmarkt- Watcher en Organisatie-Socioloog. ‘Werknemers verhuizen slechts eens in de 7-10 jaar. Werk in de buurt is dus zeer aantrekkelijk.’ Binnen functies waar lager opgeleiden veelal in werken is thuiswerken vaak niet mogelijk. Voor ouders komt daar nog eens bij dat ze de kinder(en) op tijd van de opvang willen halen. De kans dat ze te laat komen, wordt door het fileleed steeds groter, zeker in een maand als november.

Reageer op dit artikel