nieuws

Moeilijke economische omstandighedenzorgen voor negatieve impact op bet arbeidsmoreeel

Geen categorie

Werkgevers zijn van mening dat hun medewerkers dankbaar zouden moeten zijn voor het feit dat ze in moeilijke economische omstandigheden tóch werk hebben. Werkgevers geven bovendien geen enkele blijk van waardering voor de inzet van de werknemers. Dat is de mening van 70 procent van de Britse werknemers in een enquête van het rekruteringsbedrijf Hyphen.

Werkgevers zijn van mening dat hun medewerkers dankbaar zouden moeten zijn voor het feit dat ze in moeilijke economische omstandigheden tóch werk hebben. Werkgevers geven bovendien geen enkele blijk van waardering voor de inzet van de werknemers. Dat is de mening van 70 procent van de Britse werknemers in een enquête van het rekruteringsbedrijf Hyphen.

‘Werknemers geven volgens Hyphen aan nog altijd de druk van de moeilijke economie te voelen’, aldus het webmagazine Onrec. 20 procent ‘draait’ nog altijd meer uren dan voor het uitbreken van de recessie. Bovendien zegt 17 procent nog altijd in te leveren op het salaris. Een even grote groep zegt meer verantwoordelijkheden in het bedrijf te moeten nemen dan voorheen. Niet zo gek dus dat wordt uitgekeken naar een beter alternatief. Wat wel helpt is een loonsverhoging, dat zou 67 procent doen besluiten bij de huidige werkgever te blijven.

Flexibele arbeidsvoorwaarden doen het in dit geval ook goed, gevolgd door een beter evenwicht tussen werk en privé (37,8 procent), ‘maar ook carrièremogelijkheden zijn een reden om bij de huidige werkgever te blijven’, zegt ruim 32 procent. Toch is er – ondanks de minder gunstige economische omstandigheden – bij de werknemers nog altijd een grote mobiliteitsbereidheid.

Bron: express.be

Reageer op dit artikel