nieuws

Stille revolutie

Geen categorie

In het secretaressevak voltrekt zich een ‘stille revolutie’. De traditionele rol van de secretaresse staat op losse schroeven. Maar dat wisten we al. Uitvoerende taken worden vaker buitenshuis uitgevoerd. Binnenshuis komt de nadruk te liggen op meer inhoudelijke taken als communicatie, projectregie en informatie- en kennismanagement. Als gevolg hiervan verplaatst de werving van secretaressen zich naar hogere opleidingsniveaus.

 

In het secretaressevak voltrekt zich een ‘stille revolutie’. De traditionele rol van de secretaresse staat op losse schroeven. Maar dat wisten we al. Uitvoerende taken worden vaker buitenshuis uitgevoerd. Binnenshuis komt de nadruk te liggen op meer inhoudelijke taken als communicatie, projectregie en informatie- en kennismanagement. Als gevolg hiervan verplaatst de werving van secretaressen zich naar hogere opleidingsniveaus.

Dit stelt Adecco Top Secretaries in een gisteren verschenen studie getiteld: De Essentie van de Nieuwe Assistant – De ruggengraat van de informele organisatie. organisatieniveau.

Drie ontwikkelingen staan centraal in de ‘stille revolutie’ die zich volgens Top Secretaries in het secretaressevak voltrekt:

  • formele organisatiestructuren gaan op de schop
  • de vaste werkplek is steeds minder vanzelfsprekend
  • smartphones en laptops versnellen de ‘zelfredzaamheid’ van managers.

Een van de gevolgen is dat veel organisaties met steeds minder secretaressen toekunnen en terwijl de kwantiteit afneemt, worden de kwaliteitseisen naar omhoog bijgesteld. De secretaresse van de toekomst – de Nieuwe Assistant – heeft meer verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden, is ict-vaardig en heeft inzicht in organisatiestructuren en veranderprocessen. Zij heeft haar eigen in- en externe netwerk, stuurt projecten aan en speelt een cruciale rol in informatie- en kennismanagement.

Young Professional Assistant
De secretaressefunctie wordt nu al in toenemende mate gezien als springplank naar specialistische supportfuncties in bijvoorbeeld sales, marketing of finance. In werving & seclectie ligt de focus op hogere opleidingsniveaus. Persoonlijke kwaliteiten als communicatievaardigheid en sociale intelligentie wegen zwaarder mee.

Met een programma, gericht op de Young Professional Assistant (YPA) geeft Top Secretaries praktische invulling aan het beeld van de Assistant 4.0 dat hiermee werkelijkheid is geworden.

 

Reageer op dit artikel