nieuws

Kamp steunt betere combi werk en gezin

Geen categorie

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft steun toegezegd aan drie gemeenten die school en kinderopvang beter laten aansluiten. In Nijmegen, Zaanstad en Wijchen kunnen ouders vanaf juni tot 2015 een ‘dagarrangement’ (van 07.00 tot 19.00 uur) kiezen voor hun kind.

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft steun toegezegd aan drie gemeenten die school en kinderopvang beter laten aansluiten. In Nijmegen, Zaanstad en Wijchen kunnen ouders vanaf juni tot 2015 een ‘dagarrangement’ (van 07.00 tot 19.00 uur) kiezen voor hun kind.

Bij dagarrangementen worden de programma’s van school en kinderopvang meer op elkaar afgestemd en wordt ook de informatie over de kinderen beter gedeeld. Daardoor kunnen ouders werk en gezin beter combineren.

Congres over brede scholen
Kamp deed zijn toezegging mede namens zijn collega minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) bij het jaarlijkse congres over brede scholen. Het Rijk maakt elk jaar 800.000 euro over aan het Landelijk Steunpunt Brede Scholen om dit soort initiatieven te steunen.

Hij introduceerde tevens een experiment (van 2013-2016) waarbij tien scholen en opvangorganisaties in overleg met de GGD flexibeler omgaan met de regels en overdag bijvoorbeeld onderwijs en kinderopvang kunnen afwisselen.

Werkende ouders ontzien
De minister hoopt dat de andere aanpak bijdraagt aan een goede ontwikkeling van de kinderen en ook werkende ouders ontziet. Hij gaat ervan uit dat werkgevers en werknemers zich inzetten om de combinatie werk en privé te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door onderling afspraken te maken over aangepaste werktijden of thuiswerken.

‘De combinatie van werk en zorgtaken is met name voor vrouwen nog vaak een struikelblok om meer te werken. Dat is niet aanvaardbaar in een tijd dat we juist iedereen hard nodig hebben op de arbeidsmarkt’, stelt de minister.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel