nieuws

Bedrijfshulpverlening tijdens vakantieperiode vaak onderbezet

Geen categorie

Ieder bedrijf met één of meer werknemers is volgens de Arbowet verplicht op ieder moment een BHV-opgeleid persoon aanwezig te hebben. Toch is dit bij 55 procent van de bedrijven, vooral tijdens vakantieperiodes, niet altijd het geval. 

Ieder bedrijf met één of meer werknemers is volgens de Arbowet verplicht op ieder moment een BHV-opgeleid persoon aanwezig te hebben. Toch is dit bij 55 procent van de bedrijven, vooral tijdens vakantieperiodes, niet altijd het geval. 

Dit blijkt uit onderzoek onder bedrijfshulpverleners door Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland.

De bedrijfshulpverleners zijn overigens goed voorbereid op calamiteiten. Elk van de ondervraagden weet binnen één minuut de EHBO-doos te vinden. Van hen weet 75 procent wanneer deze voor het laatst gecontroleerd is, terwijl 81 procent op de hoogte is van de houdbaarheidsdatum van de brandblusser.

‘Het is zorgelijk dat er tijdens vakantieperiodes niet altijd een BHV’er aanwezig is, want dan zijn bedrijfsprocedures door vakantieplanningen toch al vaak wat ontregeld’, aldus Brenda van Dranen, adjunct-directeur van Stichting Bedrijfshulpverlening. ‘Het is echter wel goed om te zien dat de BHV’ers – zodra deze op hun post zitten – goed zijn voorbereid.’

Een herhalingscursus voor BHV is wettelijk verplicht, waarbij een jaarlijkse herhaalfrequentie meestal wordt aangeraden. De ondervraagde BHV’ers gaven aan tevreden te zijn met een herhaling van eenmaal per jaar (81 procent) of dit vaker te willen doen (19 procent). Geen enkele bedrijfshulpverlener wil minder vaak op herhalingsoefening. 

Reageer op dit artikel