vraag & antwoord

Wat zijn de taken van de apotheker?

Geen categorie

Een belangrijke taak van de apotheker is het geven van duidelijke informatie over het medicijngebruik: – de werking en het doel van het medicijn; – de termijn waarop verbetering van een gezondheidsklacht kan worden verwacht; – bijwerkingen die (aanvankelijk) op kunnen treden; – het gebruik van het medicijn; – mocht er een probleem zijn met […]

Een belangrijke taak van de apotheker is het geven van duidelijke informatie over het medicijngebruik:

– de werking en het doel van het medicijn;
– de termijn waarop verbetering van een gezondheidsklacht kan worden verwacht;
– bijwerkingen die (aanvankelijk) op kunnen treden;
– het gebruik van het medicijn;
– mocht er een probleem zijn met de combinatie met een ander medicijn dat al gebruikt wordt, dan zal de apotheker de risico’s hiervan en de eventuele alternatieven bespreken. Er kan worden besloten om een ander middel te gebruiken. Dit zal de apotheker met de voorschrijvend arts bespreken;
– bij het afleveren van het medicijn geeft de apotheker mondelinge informatie over het medicijn en hij zal een bijsluiter meegeven;
– gebruikt iemand een medicijn al langere tijd, dan kan de apotheker naar de ervaringen informeren. De apotheker staat open voor vragen van de klant over het medicijn.

Afleveren van medicijnen

Voordat er iets wordt afgeleverd, controleert de apotheker de volgende zaken:
– Gebruikt de patiënt medicijnen die elkaars werking ongunstig beïnvloeden?
– Gebruikt de patiënt tegelijkertijd medicijnen die hetzelfde effect hebben?
– Heeft de patiënt een ziekte of een allergie waardoor een bepaald medicijn beter niet kan gebruikt kan worden?

Weetjes
– Patiënten kunnen zelf een apotheek kiezen.
– Het is niet verplicht om bij één bepaalde apotheek ingeschreven te staan. Veilig medicijngebruik wordt echter wel bevorderd door medicijnen steeds bij dezelfde apotheek te halen.
– De apotheker zal aan klanten in principe het medicijn leveren dat hun arts heeft voorgeschreven.
– De apotheker geeft advies over medicijngebruik en begeleidt de klant zo nodig verder.
(bron: Apotheek.nl)

Reageer op dit artikel