vraag & antwoord

Verschil tussen justitiële jeugdinrichting en gesloten jeugdzorg

Geen categorie

Het verschil tussen een justitiële jeugdinrichting en gesloten jeugdzorg. Justitiële jeugdinrichting Een justitiële jeugdinrichting is in de eerste plaats bedoeld voor jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd en dus een straf moeten uitzitten. In een justitiële jeugdinrichting wordt gewerkt aan de ontwikkeling en opvoeding van de jongeren. Onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Het […]

Het verschil tussen een justitiële jeugdinrichting en gesloten jeugdzorg.

Justitiële jeugdinrichting

Een justitiële jeugdinrichting is in de eerste plaats bedoeld voor jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd en dus een straf moeten uitzitten. In een justitiële jeugdinrichting wordt gewerkt aan de ontwikkeling en opvoeding van de jongeren. Onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Het belangrijkste doel is te voorkomen dat de jongeren in herhaling vallen.
Jongeren met ernstige gedragsproblemen horen eigenlijk niet thuis in een justitiële jeugdinrichting. Zij hebben geen straf én ze krijgen er niet altijd de meest optimale behandeling die zij nodig hebben voor hun gedragsproblemen.

Gesloten jeugdzorg

Gesloten jeugdzorg bestaat uit zorg en behandeling in jeugdzorginstellingen voor kinderen met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen. Het is niet bedoeld als straf, ook niet als de rechter een machtiging voor opname in een instelling voor gesloten jeugdzorg heeft afgegeven. Wel kunnen jongeren in deze instellingen gedwongen worden opgenomen en behandeld.

Sinds 1 januari 2008 is gesloten jeugdzorg mogelijk, als alternatief voor plaatsing in een justitiële jeugdinrichting. Het gaat daarbij om jongeren met ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen, die een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen.

Jongeren jeugdzorg niet meer in justitiële inrichting

Op 1 januari 2010 stopt de overgangsperiode waarin jongeren met een machtiging voor gesloten jeugdzorg nog wel in een justitiële jeugdinrichting mogen verblijven. Daarom mogen deze jongeren vanaf 1 augustus 2009 alleen nog worden aangemeld en geplaatst in de gesloten jeugdzorg.
Dit schrijven minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) en staatssecretaris Albayrak (Justitie) aan de betrokken partijen, zoals bureaus jeugdzorg, gesloten jeugdzorgaanbieders en justitiële jeugdinrichtingen.

Bronnen

Rijksoverheid
Postbus51
Jeugd en gezin

Reageer op dit artikel