vraag & antwoord

Wetten in de gezondheidszorg: wat zijn de belangrijkste?

Geen categorie

In de gezondheidszorg hebben we te maken met een groot aantal wetten. Wetten die de spelregels opleggen, die richtlijnen geven en die ons beschermen. We hebben de belangrijkste wetten op een rijtje gezet. Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) Wet Bijzondere Opnemingen en Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) Kwaliteitswet Zorginstellingen Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) […]

In de gezondheidszorg hebben we te maken met een groot aantal wetten. Wetten die de spelregels opleggen, die richtlijnen geven en die ons beschermen. We hebben de belangrijkste wetten op een rijtje gezet.

Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO)
Wet Bijzondere Opnemingen en Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)
Kwaliteitswet Zorginstellingen
Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wet ambulancezorg (Waz)
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Wet marktordening gezondheidszorg (WMG)
Wet toelating zorginstellingen (WTZi)
Zorgverzekeringswet (Zvw)

Reageer op dit artikel