vraag & antwoord

WMG: Wet Marktordening Gezondheidszorg

Geen categorie

Doel Doelmatigheid en doeltreffendheid van de zorg regelen, de kosten in de greep houden en bescherming en bevordering van de positie van de zorgvrager. Geldt voor Instellingen, individuele beroepsbeoefenaren, ziektekostenverzekeraars en zorgkantoren. Inhoud Regels over informatieverstrekking, kwaliteit en tarieven. Samenvatting In deze wet staat beschreven dat de zorgaanbieders en zorgverzekeraars informatie moeten verschaffen over hun […]

Doel

Doelmatigheid en doeltreffendheid van de zorg regelen, de kosten in de greep houden en bescherming en bevordering van de positie van de zorgvrager.

Geldt voor

Instellingen, individuele beroepsbeoefenaren, ziektekostenverzekeraars en zorgkantoren.

Inhoud

Regels over informatieverstrekking, kwaliteit en tarieven.

Samenvatting

In deze wet staat beschreven dat de zorgaanbieders en zorgverzekeraars informatie moeten verschaffen over hun aanbod, tarieven, kwaliteit en andere eigenschappen van aangeboden zorg. Er staat ook beschreven hoe de tarieven in de zorg tot stand komen en de wet maakt het mogelijk om in de gaten te houden of de zorgmarkten (zorgverzekering, zorginkoop én zorgverlening) goed werken en om in te grijpen als dat niet zo is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de markttoezichthouder in de zorg. Zij ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regels houden en dat de zorgmarkten goed blijven functioneren. In de WMG staat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn. En dat de NZa, bij alles wat zij doet, het belang van de consument voorop moet stellen.

Reageer op dit artikel