vraag & antwoord

WTZi: Wet Toelating Zorginstellingen

Geen categorie

Om zorg te mogen leveren moeten zorginstellingen een toelating hebben. De WTZi regelt deze toelating. Doel Geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de zorginstellingen creëren, door minder overheidsbemoeienis met de capaciteit en de bouw van zorginstellingen. Geldt voor Zorginstellingen die verzekerde zorg leveren. Inhoud De wet stelt regels voor een transparantere bestuursstructuur en een ordelijke […]

Om zorg te mogen leveren moeten zorginstellingen een toelating hebben. De WTZi regelt deze toelating.

Doel

Geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de zorginstellingen creëren, door minder overheidsbemoeienis met de capaciteit en de bouw van zorginstellingen.

Geldt voor

Zorginstellingen die verzekerde zorg leveren.

Inhoud

De wet stelt regels voor een transparantere bestuursstructuur en een ordelijke bedrijfsvoering van zorginstellingen die verzekerde zorg leveren.

Bron

Ministerie van VWS

Reageer op dit artikel