nieuws

Automobilist rijdt minder kilometers

Plannen en organiseren

De doorsnee automobilist in Nederland rijdt minder kilometers dan voorheen: gemiddeld nog ‘maar’16.600 kilometer per jaar.

Dat is een daling van ruim 8% ten opzichte van het aantal kilometers in 2001. Zo’n één op de vijf (21%) automobilisten rijdt meer dan 22.500 kilometer per jaar, een aandeel dat eveneens is gedaald. De economische stagnatie en afnemende arbeidsparticipatie zijn de belangrijke oorzaken voor het lagere aantal kilometers.

INKOMENS

De hogere inkomens rijden jaarlijks relatief nog altijd veel kilometers. Bij een bruto gezinsinkomen van € 68.000,- of meer bedraagt het jaarkilometrage gemiddeld ruim 17.300 kilometer, bij automobilisten met inkomens tot € 20.500,- nog geen 11.000 kilometer. Jongere automobilisten rijden meer dan ouderen.

MINDER FILELEED

Ruim twee op de vijf (44%) automobilisten zeggen nooit last te ondervinden van files, een aandeel dat voor het eerst sinds jaren weer toeneemt. Het aandeel automobilisten dat dagelijks last heeft van files daalde van 35% eind 2001 naar 25% nu. Relatief gezien bevindt de automobilist zich nu weer in de positie van eind jaren ’90.

Reageer op dit artikel