nieuws

Internet moet vanzelfsprekend worden

Plannen en organiseren

De virtuele managementondersteuner stond gisteren centraal tijdens het openingscongres op Management Support 2000. Duidelijk werd dat de gebruiksvriendelijkheid van internettoepassingen moet verbeteren. Maar dat internet in hoog tempo het belangrijkste medium aan het worden is, dat staat vast.

Management Support 2000 opende dinsdag 31 oktober met een congres over de virtuele managementondersteuner. Al in het inleidende filmpje werd duidelijk dat de secretaressefunctie in de 20ste eeuw zich enorm heeft ontwikkeld. Mede dankzij technologische ontwikkelingen. De laatste ontwikkeling, het internet, zal de functie opnieuw een nieuwe dimensie geven. Drie sprekers waren uitgenodigd om dat aan te tonen.

VIRTUELE ONTWIKKELINGEN

Vincent Braam van Media Plaza beet de spits af met de stelling dat internet nog gebruikersvriendelijk moet worden. Als dat zover is zal internet een medium zijn dat niet meer uit ons leven is weg te denken. En dat zal niet meer zolang gebeuren.
Vincent vermaakte het publiek door te vertellen over nieuwe ‘uitvindingen’ met betrekking tot de virtuele wereld. Wist jij al dat:

  • er een robothondje bestaat (ontwikkelt door Sony)
  • je radio kunt luisteren via het web
  • postzegels en tickets kunt bestellen en uitprinten via het web (Deutsche Bahn)
  • er een elektronisch leesboek (e-book) bestaat (kun je bestellen bij Barnes & Noble)
  • je multimediaal kunt vergaderen via Webex
  • Xoip oude en nieuwe media integreert (voicemail aflezen via e-mail bijvoorbeeld)

SECRETARESSE IN DE TOEKOMST

Valerie Frissen werkt als onderzoekster bij TNO en vertelde ons over de mogelijke veranderingen in het dagelijkse leven als gevolg van internettechnologieën. Ze schetste het publiek een toekomstscenario waarin ICT een grote rol speelt in zowel het privé- als het zakelijke leven.
Natuurlijk kan de ‘digitalisering’ voordelen hebben, maar er zijn ook negatieve aspecten aan internet. Valerie vatte deze samen in kansen en bedreigingen.

kansen   bedreigingen   
Snel en efficiënt    Meer controle   
Individuele vrijheid    Grotere druk   
Minder afhankelijk van tijd en plaats    Verschraling van sociale contacten   
Combinatie arbeid en zorg wordt makkelijker    Accent verschuift naar werk (ipv zorg en vrije tijd)   
Communicatie staat centraal    Informatie- en communicatie-overload   
Resultaat wordt belangrijker    Gebrek aan tijd (en rust?)   
Werk wordt interessanter       

SECRETARESSE OP AFSTAND

Natasja Fortuin sloot het openingscongres af met een verhaal over MoneyPenny. MoneyPenny is een virtueel internetbedrijf dat werken op afstand in de praktijk brengt. Uit haar verhaal blijkt dat ‘een secretaresse op afstand’ heel goed mogelijk is. Echter de maatschappij is er nog niet helemaal op ingesteld. Toepassingen moeten namelijk wel passen in de huidige bedrijfsvoering. Dus voor de ‘virtuele managementondersteuner’ is er nog een weg te gaan.

Reageer op dit artikel