nieuws

Nieuw elan op de werkvloer

Plannen en organiseren

De tijd dat mensen in een bedrijf tot grotere en betere prestaties werden verleid door ze een reisje of een feestje te presenteren lijkt voorgoed voorbij. Deze ‘ouderwetse’ incentives zijn vervangen door motivatie- en loyaliteitsprogramma’s.

Het ouderwetse feestje of reisje is tegenwoordig niet meer voldoende om de onderlinge menselijke verhoudingen en de teamprestaties te verbeteren. Een motivatie- en loyaliteitsprogramma gaat veel dieper en heeft veel meer effect. Uitgangspunt motivatie- en loyaliteitsprogramma’s zijn de onderlinge menselijke verhoudingen, de team-prestaties en de loyaliteit ten opzichte van de werkgever. Een motivatie- en loyaliteitsprogramma kan nieuw elan in de werkverhouding brengen.

Je moet er wel voldoende tijd voor uittrekken.
Motivatie- of loyaliteitsprogramma kunnen stimuleren, motiveren of fijntjes manipuleren. Welke middelen staan je ter beschikking? Een inventarisatie:

  • Traditionele incentivecampagne: een ‘ouderwetse’ omzet-stimulerende actie voor een selecte doelgroep, meestal bestaande uit sales medewerkers.
  • Motivatieprogramma’s: een motivatieprogramma heeft als voor-naamste doel om mensen op een natuurlijke, zacht dwangmatige manier, aan te sporen tot betere prestaties.
  • Loyaliteitsprogramma’s: bij een loyaliteitsprogramma draait het, nog meer dan bij een motivatieprogramma, om een van nature – niet afgedwongen – gegenereerd loyaliteitsgevoel. Het ‘wie goed doet, goed ontmoet’-principe is hier de hoofdre-gel; als organisatie moet je het verdienen om op de steun en toewijding van je personeel te mogen rekenen.

Een mengvorm van alle bovengenoemde middelen in één campagne of programma is mogelijk.

Kern van succes bij elke vorm van stimulatie is de integriteit van de onderneming. Natuurlijk dient een motiva-tieprogramma of een incentivecampagne een zakelijk doel. Maar dat zakelijke doel kan primair of secundair gesteld worden in de opzet van de campagne. Door middel van een ogenschijnlijke omweg, de volle-ige en optimale toewijding van de deelnemers, kan uiteindelijk het zakelijke doel bereikt worden.
Waar je ook voor kiest – een openlijke vraag om medewerking met een financieel rendement, of een campagne ter stimulatie van het persoonlijke welbevinden en de daaruit voortvloeiende prestatieverbeteringen – eerlijkheid en duidelijkheid zijn de uitgangspunten die uitmonden in succes. Het is overigens frappant dat zaken als ‘erbij willen horen’, erkenning door prestatie en bevestiging van de eigenwaarde, voor de deelnemers een heel belangrijke stimulans zijn om zich extra in te spannen.

Reageer op dit artikel