nieuws

Feedback zorgt voor geluk op het werk

Persoonlijke ontwikkeling

Een mens is een sociaal wezen en heeft daarom behoefte aan feedback en reacties van anderen. Zonder sociale interactie verliezen mensen doorgaans hun motivatie om dingen te volbrengen. Daarom is het ook in je werk belangrijk te achterhalen wat anderen van je prestaties vinden.

Een mens is een sociaal wezen en heeft daarom behoefte aan feedback en reacties van anderen. Zonder sociale interactie verliezen mensen doorgaans hun motivatie om dingen te volbrengen. Daarom is het ook in je werk belangrijk te achterhalen wat anderen van je prestaties vinden.

Voldoening

Wie het gevoel heeft dat hij niet gezien of gehoord wordt en dat het niet uitmaakt wat hij of zij doet, kan daar behoorlijk onder lijden. Dat is de reden dat bijvoorbeeld ook werklozen en bejaarden last kunnen krijgen van stress. Hun dagelijkse bezigheden geven niet genoeg voldoening, omdat ze te worden uitgedaagd en omdat ze weinig reactie op hun handelen krijgen vanuit hun omgeving.

Feedback is ook belangrijk omdat je perceptie op je eigen handelen soms te beperkt is of niet overeenkomt met de werkelijkheid. Je zelfperceptie bepaalt voor een deel hoe je je voelt en kan (in het negatieve geval) leiden tot stress of (in het positieve geval) tot overmoed.

Verborgen talent

Soms vind je bepaalde eigenschappen of vaardigheden die je bezit heel gewoon. Anderen kunnen je erop wijzen dat die eigenschappen of vaardigheden wel bijzonder zijn. Op die manier word je je wellicht bewust van een verborgen talent.

Hoe gebruik je feedback?

  1. Praat met anderen en vraag wat ze van je doelen en prestaties vinden. Doe je iets opvallend goed, zet het dan voortaan in als je talent. Zoek ook naar mogelijkheden voor verbetering van de mindere punten. Zo kom je te weten wat je nog moet leren.
  2. Gebruik de reacties van je omgeving om regelmatig te controleren of je vooruitgang boekt in het bereiken van je doelen.
  3. Lijd je aan stress, vraag dan anderen om je te helpen irrationele gedachten te identificeren. Wat voor jou heel aannemelijk lijkt en soms onomstotelijk vaststaat, kan de ander bestempelen als een onproductieve, nergens toe leidende gedachte. Neem zo’n reactie serieus en relativeer daarmee je eigen irrationele gedachten.

(Bron: leren.nl)

<!– –>

Reageer op dit artikel