nieuws

Leiden valt te leren, volgen ook

Persoonlijke ontwikkeling

Er zijn boekenkasten vol geschreven over leiderschap. Leiding ontvángen schijnt minder interessant te zijn. Dat doe je gewoon. Of toch niet? Belangrijk is dat er balans in je relatie met de baas is. En verder zijn er 3 regels: 1 Een goed volger spant zich in…2 Een goed volger accepteert gezag…3 Een goed volger past zich aan…

Er zijn boekenkasten vol geschreven over leiderschap. Leiding ontvángen schijnt minder interessant te zijn. Dat doe je gewoon. Of toch niet? Belangrijk is dat er balans in je relatie met de baas is. En verder zijn er 3 regels: 1 Een goed volger spant zich in…2 Een goed volger accepteert gezag…3 Een goed volger past zich aan…

Balans in je relatie met de baas


Het aantal mensen dat onder een manager het werk verricht, is vele malen groter dan het aantal leidinggevenden. Het zou dus logisch zijn om de aandacht niet zozeer op leiderschap, als wel op volgerschap te richten. Waarom de zaak niet eens omdraaien en nadenken over ‘volgerschapskwaliteiten’ en de effecten van ‘goed volgerschap’, vroegen de adviseurs Bart Drenth, Ber Damen en Aart Goedhart zich af.

‘In het begin deden we er lacherig over’, zegt Bart Drenth, ‘maar al snel kwamen we erachter dat het een heel serieus onderwerp is.’ De auteurs hebben er een boek geschreven, De kunst van het volgen. Alles draait om de drie relaties die je hebt met je baas. En net als in een goed huwelijk moet er sprake zijn van een balans.

Regel 1 Een goed volger spant zich in…


… en zorgt dat hij daarvoor wordt beloond

De relatie tussen werknemer en leidinggevende is een ruilrelatie, stellen de auteurs. Als werknemer moet je je inspannen voor de organisatie door hard te werken, goede ideeën te hebben, etcetera. Iemand die de kantjes eraf loopt, is in dit opzicht een slecht volger.

Maar iemand die op het werk meer investeert dan ontvangt, wordt een sloof. Die werkt elke dag over, cijfert zichzelf weg en ontwikkelt wrok omdat hij niet wordt beloond voor zijn geploeter. Een goede volger zorgt dus dat hij van zijn leidinggevende voldoende salaris, waardering en aandacht krijgt.

 

Regel 2 Een goed volger accepteert gezag…


… maar komt ook op voor zijn rechten

Er is een gezagsrelatie tussen chef en ondergeschikte. Goede volgers accepteren gezag en hiërarchische bevoegdheden. Ze zijn dus niet zo eigenwijs dat ze denken dat ze het zelf beter kunnen, maar hebben waardering voor het handelen van hun baas. Wie echter doorschiet, wordt een marionet.

Werknemers moeten daarom ook opkomen voor hun rechten en die van anderen. Het een maakt het ander mogelijk, zegt Drenth. ‘Juist als je gezag accepteert, kun je beter opkomen voor je rechten. Iemand die doorschiet in het opkomen voor zichzelf wordt een irritante betweter.’

 

Regel 3 Een goed volger past zich aan…


… maar laat ook zijn invloed gelden


Volgers en leiders moeten goed kunnen samenwerken. Daarom is het belangrijk dat werknemers zich aanpassen aan de bedrijfscultuur en de heersende normen en waarden overnemen. Wie bij een bank gaat werken, kan niet op gympen blijven lopen. Aan de andere kant moeten werknemers ook hun eigen normen en waarden laten gelden op het werk. Hoe? ‘Bijvoorbeeld door de manier waarop je over je werk praat’, zegt Drenth.

Bart Drenth, Ber Damen en Aart Goedhart, De kunst van het volgen. over het ontvangen van leiding, Van Gorcum, € 23,50, ISBN 90 232 4060 X

Reageer op dit artikel