nieuws

Meer vrouwen aan de top bij verzekeraars

Persoonlijke ontwikkeling

Wanneer bereiken vrouwen de top binnen het verzekeringsbedrijf? Het onderzoek ‘Glazen plafonds of plakkende vloeren in de verzekeringsbranche’ brengt in kaart wanneer vrouwen wel doorstromen en hoe bedrijven dit kunnen bevorderen.

Wanneer bereiken vrouwen de top binnen het verzekeringsbedrijf? Het TNO-onderzoek met de fraaie titel ‘Glazen plafonds of plakkende vloeren in de verzekeringsbranche’ brengt in kaart wanneer vrouwen wel doorstromen en hoe bedrijven dit kunnen bevorderen.

Zo blijken vrouwen makkelijker door te stromen als de top van het bedrijf meer betrokkenheid toont en als men alert is bij het selectie- en wervingsbeleid op mannelijke stereotypes als men managers zoekt. Andere tips zijn: betrek vrouwen bij het beleid en vraag waar de knelpunten zijn en probeer samen tot een oplossing te komen. Een actief beleid gericht op gelijke kansen kan de doorslag geven.

Ons-kent-ons
Vrouwen blijken tevens sneller de top te halen als ze naast duidelijke kwaliteiten zichzelf ook gewoon goed profileren. Een goede begeleiding in de vorm van mentoring kan helpen. Daarnaast zou betere toegang tot een ons-kent-ons netwerk ook een goede steun in de rug zijn. De belemmeringen die nu nog optreden zijn onder meer het ‘old boys netwerk’ bij vacaturevervulling en het niet kunnen vervullen van topfuncties in deeltijd.

In een aantal gevallen spelen de ‘zachte kanten’ vrouwen parten, zoals gebrek aan zelfvertrouwen, mindere onderhandelingstechnieken en een sterkere neiging tot de combinatie van werk en zorg. Maar ook harde randvoorwaarden moeten beter worden ingevuld: “Als werkgevers en overheid blijven beknibbelen op kinderopvang, komt de gelijke verdeling van taken tussen mannen en vrouwen onherroepelijk in de knel. De rekening komt dan uiteindelijk in veel gevallen bij de vrouw terecht. En dat staat gelijke carrièrekansen tussen man en vrouw in de weg”, aldus Paul Overmars, voorzitter van het Verbond van Verzekeraars.

Reageer op dit artikel